Rekommendationer gällande Covid-19

Rekommendationer gällande Covid-19

Utöver Svenska Innebandyförbundets gällande riktlinjer för tävlingsverksamhet på SDF-nivå under Covid-19 har Stockholms Innebandyförbund valt att göra följande tillägg och förtydliganden.

W.O. och matchändringar
Till följd av Covid-19 har Stockholms Innebandyförbunds Tävlingskommitté tills vidare beslutat om att ändra W.O. och matchändringsrutinerna.
Läs mer här!

Tillägg Publik

Utifrån föreskriften om max 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar rekommenderar Stockholms Innebandyförbund att matcherna genomförs utan publik i så stor utsträckning som möjligt.

I de fall man som förening vill anordna match med publik ska lagar och gällande riktlinjer följas enligt protokoll från Svenska Innebandyförbundet. Föreningen som är arrangör ansvarar för att lagar och gällande riktlinjer följs.

Tillägg

  • Respektive lag får även låta ytterligare fyra personer befinna sig i anläggningen. Det kan exempelvis handla om personer som har transporterat laget.

  • Respektive matchledare får ta med sig en transportör in i anläggningen. Detta gäller för matchledarledda serier på Blå nivå och Knatteligan.

  • StIBF rekommenderar varje förening att tillse att en matchvärd finns för matchen. Matchvärdens roll är att se till att arrangemanget följer gällande riktlinjer.

  • StIBF rekommenderar att matchvärden alternativt arrangören ansvarar för att fylla i och förvara dokumentet säkerhet och eventuell smittspårning i samband med seriespel.

  • StIBF rekommenderar varje lag att använda sig av "matchkallelse i ibis" för att informera gästande lag om hur matchen skall genomföras enligt gällande riktlinjer.

  • StIBF rekommenderar att matchvärden alternativt arrangören ansvarar för att fylla i och förvara dokumentet säkerhet och eventuell smittspårning i samband med seriespel.

  • Efter avslutad match och eventuell tackningsprocedur (ej fysisk) lämnar ledare och spelare arenarummet omedelbart och ger plats åt nästkommande lag.

  • Då det rådande läget avseende smittspridningen av Covid-19 är på väg uppåt i Stockholmsregionen och även i angränsande regioner, har Stockholms Innebandyförbund beslutat att endast ge sanktion till cuper med lag hemmahörande i det geografiska område som administreras av Stockholms Innebandyförbund. Detta tillägg gäller från den 27 oktober 2020 och tillsvidare

 

Riktlinjer och rekommendationer

Stockholm Innebandys riktlinjer och rekommendationer i samtliga verksamhetsområden.

Protokoll

Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och rekommendationer
avseende tävlingsverksamheten i sin helhet.