Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Föreningens Människor

Föreningens Människor

Föreningens Människor

För att en förening ska kunna lyckas med sina mål, krävs det att rätt personer, på rätt plats, med rätt värderingar och med en inre motivation orkar driva arbetet framåt. 

Föreningens huvudpersoner är medlemmarna, som alla tillsammans bidrar till klubbens identitet och utvecklingsarbete. 

Det farligaste röda kortet vi inom föreningslivet kan få tilldelat, som alla har placerat i sin bakficka, är möjligheten att när som helst lämna allt och gå ifrån föreningen. Därför är det viktigt att föreningen på ett strategiskt sätt placerar medlemmarnas åsikter, delaktighet och motivationsklimat högt upp på agendan.

Ekvationen är nämligen relativt enkel. Nöjda medlemmar leder till en god föreningskultur som skapar energi.

Missnöjda medlemmar leder till konflikt och medlemsförluster.

- Hur skapar vi förutsättningar för ett bra motivationsklimat?

- Hur vet vi att vi gör rätt saker och att föreningens medlemmar trivs?

- Hur fortsätter vi att växa som förening?

- Hur ser vi till och arbetar med att vår värdegrund efterlevs?

Det är frågor vi försöker besvara inom Föreningens Människor. 

Valbara pass:

Rekrytering

Rekrytering är kanske idrottsföreningens mest självklara och naturliga strävan, men samtidigt även det svåraste. För det finns inget rätt eller fel, inga manualer att följa eller investeringar som garanterar resultat.

Det finns flertalet olika strategier för föreningen att välja, men alltför oftast nöjer man sig med själva strategivalet, och glömmer bort att noggrant planera för det faktiska genomförandet.

Detta diskuteras i passet om rekrytering. Först ett strategival i form av en klassisk post-it övning. Och därefter gör vi en konkret, och detaljerad plan för hur arbetet ska genomföras och följas upp. Självklart tar vi hjälp av andra föreningars goda exempel för att inspireras. 

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Värdegrund

Inom passet om värdegrund sätter vi svensk idrott och svensk innebandys värdegrund under luppen, översätter den till faktiska beteenden, beslut, handlingar etc som skulle kunna hända i föreningen och därefter kommer vi överens om vi hur hanterar och arbetar med både implementering samt vad vi gör om den överenskommelsen inte följs, i en klassisk dos and donts.

Tidsåtgång: Föreningsstyrt

Medlemsenkät

Av de många föreningsstyrelser som besökts under föreningslicensen är det få styrelser som kan besvara frågan om de är en bra styrelse, samt om föreningens medlemmar är nöjda med den verksamheten som bedrivs, vilket är otroligt synd, för svaren bör guida och leda föreningen framåt. 

Likaså kan man, om man vågar ställa frågan, få många bra idéer, förbättringsåtgärder och öppna upp för ökat engagemang och delaktighet.

Vilken ingång, målgrupp och frågor föreningen vill ha svar på planerar vi under ett möte, för att sedan skicka ut och samla in svar, och avslutar med ett svarsmöte. 

Tidsåtgång: 2 timmar plus genomförande och svarsmöte

Motivationsklimat (SDT-plan)

Förbundets utbildningar för ledare förespråkar, guidar och tillför kunskap till ledarna inom Self Determination Theory (SDT) så att de bättre kan förstå och tillgodose ett bra motivationsklimat för spelarna. 

Men för att få till en bra helhet behöver hela föreningen arbeta med frågan, för alla målgrupper. Och som förening kan det underlätta om man har en plan för hur arbetet ska fortgå och vilka verktyg föreningen besitter. 

Under detta pass ser vi över hur föreningen kan guida, styra och inte minst aktivt arbeta med SDT-frågan för alla målgrupper, inklusive styrelserummet.

Tidsåtgång: 3 timmar