Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Strategi och fördelningsätt

Strategi - två möjliga vägar

Stockholms Innebandyförbund har valt att dela upp stödet i två separata återstartskategorier. 

  • Det ena stödet kommer att administreras centralt från kansliet och syftar till att göra generella "spela innebandy" utskick till barn i knatteligaåldern. På detta utskick kommer det finnas en QR-kod som leder den intresserade till en landningssida på stibf.se där intresserade föreningar kommer att få presentera sin förening med kontaktperson, träningstillfällen, grupp etc. Anledningen till att vi valt att administrera detta själva samt skapa ett allmänt utskick är främst i syfte att underlätta för föreningarna, det är det mest kostnadseffektiva samt vi har möjlighet att  nå ut till en bred massa under en viss period.
  • Den andra stödet kallas "fria projekt" och är öppen för alla föreningar att söka, så länge man följer ramverkenExempel på fria projekt skulle kunna vara rekrytering vid skolor, en ny tävlingsform, nattinnebandy, egna utskick, aktiviteter som syftar till att behålla spelare etc. Sista ansökningsdag är den 30 januari och ansökan görs via mail till Michael.lawitz@innebandy.se