Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Strategi och fördelningsätt

Vi är övertygade att innebandyn i Stockholm skulle gynnas om vi arbetar med detta unika stöd genom att dela med oss av tankar, idéer samt genomför projekt gemensamt.

I ett syfte att skapa synergieffekter, dela med oss av tankar och idéer kommer förbundet att bjuda in samtliga barn- och ungdomsföreningar till zonträffar, där vi diskuterar hur zonens föreningar tänker, vilka projekt som skulle kunna genomföras av flera föreningar eller om zonens föreningar rent utav skulle kunna samarbeta på annat sätt i syfte att ny- och återrekrytera spelare, ledare och domare.

Träffen sker digitalt via mötesforumet Teams

Återstartsträff (norra & västra zonen)
Onsdag 10 november 18.00-19.30

Återstartsträff (södra, mellersta & östra zonen)
Torsdag 11 november 18.00-19.30

För anmälan klicka här!

Vilken förening tillhör vilken zon
Norra zonen
Södra zonen
Östra zonen
Västra zonen
Mellersta zonen