Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ansökningsprocessen

Vårt mål med ansökningsprocessen är att den ska vara så enkel som möjlig, det är era projektidéer som ska ligga i centrum. Därför kommer vi inte att skapa mallar, formler eller liknande för ansökningsprocessen.

Ni som förening får själva avgöra hur ambitiöst ni vill skapa en ansökan. Ansökan ska skickas in till michael.lawitz@innebandy.se och har tre krav:

  1. Ansökan är skickad från antingen ordförande eller föreningens officiella adress.
  2. Ansökan beskriver hur projektet kommer att genomföras samt vilken summa föreningen söker.
  3. Ansökan har en nedskriven budget för projektet.

Självklart finns Stockholms Innebandyförbund samt RF-SISU Stockholm behjälpliga om föreningen önskar, både i att planera projekt, men även i utförandet till viss del.

Sista ansökningsdag 30 januari 2022.

Fördelningsprocessen


Ta chansen – var modiga och kreativa – Vi är innebandy