Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Jag kan döma - formulär

Denna enkät gäller för hösten 2020. Sista datum att fylla i enkäten är 30 augusti. Längst ner har ni en ruta "Övriga önskemål". Skriv gärna ner specifika önskemål där så ska jag försöka så gott det går att tillsätta efter dem.Fyll i nedan hur du kan döma varje helgdag under våren
Övriga Önskemål
Tack för ditt svar. Jag hoppas på att vara klar med första tilltsättningen 4e september. .