Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Anmälan till digitala föreläsningar

Under helgen 21-22 så finns det två olika digitala pass som kommer ges båda lördag och söndag. 

9.00-12.00 Regler och Ledarskap. Regeldelen fokuserar dels på regelbokens uppbyggnad samt matchstraff. Ledarskapsdelen utgår från Firo-modellen och hur man kan jobba för att leda en grupp eller i vårt fall två grupper som möts i en match. Detta pass ingår i DD2 och är utformat för domare som dömt ett par år. 
13.00-16.00 Ledarskap. Detta pass fokuserar på olika ledarskapsteorier och hur vi kan applicera dem i vårt arbete ute på planen. Här kommer ni komma i kontakt med Propellermodellen, kärnkvaliteér, självledarskap, motivation och stresshantering. Detta pass är framtaget för DDF och är främst tänkt för domare som dömt ett par år och vill utvecklas. 

Vi tror dock att båda passen är lärorika för samtliga domare. Passen går dessa tider både lördag och söndag via Microsoft Teams. Instruktör för passen är Raimon Strömberg. Möteslänk kommer skickas ut via mail samma vecka som kursen.