Nominering till distriktslag 16 år

Nominering till distriktslagen

Nominering till distriktslaget F16 - P16 säsongen 2019-2020
Innebandysäsongen börjar dra ihop sig och det är dags att nominera spelare som ni tror kan ta en plats i Stockholms distriktslag F16 och P16. Med andra ord de två lag som ska representera Stockholms färger under SDF-SM i januari 2020.

Årets 16-åringar representeras av spelare födda 2003.

Fri nominering

Fri nominering tillämpas, det vill säga fritt antal spelare kan nomineras av föreningen till distriktslagen.

Observera även att vi fortfarande vill att föreningen väljer ut de spelare som är bäst lämpade enligt egenskaperna nedan (se Viktiga egenskaper).

Nominerings-/deltagaravgift

I enlighet med förbundsstyrelsens beslut tar Stockholms Innebandyförbund ut en deltagaravgift á 450: - per spelare. Denna avgift faktureras föreningen efter första uttagningstillfället. Detta gäller även spelare som bjuds in av Distriktslagskaptenerna till uttagningar.

Uttagningstillfällen

Pojkar 16
Uttagningshelg 1
17-19 maj

Uttagningshelg 2
25–26 maj

Flickor 16
Uttagningshelg 1
18-19 maj

Uttagningshelg 2
25–26 maj

Viktiga egenskaper hos de spelare ni nominerar är:

- Att spelaren har en seriös inställning till sin idrott.
- Att spelaren har ett sportsligt uppträdande på och
  utanför planen.
- Att spelaren har en realistisk chans att ta sig till
  träningstruppen.

Kan spelaren inte vara med på uttagningarna eller träningarna fram till SM bör denne spelare inte nomineras. Undantag för de spelare som kommer gå NIU på annan ort eller RIG i samråd med distriktslagsansvarig.

Notera att: sista nomineringsdag är 30 mars och att alla nomineringar måste godkännas av föreningen.


Formulär

Nominering till distriktslagen 2019-2020.