Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Könsdispens

Könsdispens att som flicka/dam spelare spela i pojke/herr serie gäller följande:
Det finns en generell dispens för detta beslutat av distriktets årsmöte för flera år sedan.
Därmed får man göra detta utan att söka dispens förutsatt att de spelar i ett lag inom samma eller äldre åldersklass/färg som de tillhör åldersmässigt.
OBS! Detta gäller Norrbottens serier.
Denna dispens är avgiftsfri och kostar inget.

Könsdispens att som pojke/herr spelare spela i flick/dam serie gäller följande:
Dispens för pojke eller herrspelare i serie för flickor eller damer kan sökas men medges väldigt restriktivt.
OBS! Detta gäller Norrbottens serier.
Denna dispens kostar 500 kr.

ÅÅMMDD-XXXX
Namn, e-post och mobil
Tänk på att få med all viktig information och fakta i det aktuella ärendet för att förbundet ska kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt.