Kansliavgift from 2023/2024:

Alla föreningar betalar årligen en kansliavgift som baseras på antal aktiva lag i föreningen.
Detta faktureras under hösten september/oktober.

NIBF Kansliavgift 2023/2024

1-3 lag              3 000 kr
4-6 lag              8 000 kr
7 el fler lag      11 500 kr

Årsavgift för ansluten förening, 1st/förening och säsong:
Aktiv förening  (med lag i seriespel)     5 000 kr
Passiv förening (med lag i seriespel)    2 000 kr

Utvecklings- och utbildningsavgift, 1st/förening och säsong:Utvecklings- och utbildningsavgiften ska dels finansiera NIBF Kick-off, ev. framtidskonferenser och utvecklingssatsningar/mindre projekt samt att en del av denna avgift återbetalas till föreningarna som deltar med representanter vid NIBF:s "Kick-off" och NIBF årsmöte.

1-3 lag i föreningen 1st avgift a 2.000 kr - Krav: 1 representant på Kick-off, 1 på Årsmöte
4-6 lag i föreningen 1st avgift a 4.000 kr - Krav: 1 representant på Kick-off, 1 på Årsmöte
7 lag eller mer i föreningen 1st avgift a 6.000 kr - Krav: 1 representant på Kick-off, 1 på Årsmöte

Del av denna avgift återbetalas till de föreningar som deltar med representanter vid NIBF Kick-off samt vid NIBF-årsmöte.

Eventuell återbetalning sker efter att årsmötet är genomfört. Delen som eventuellt betalas tillbaka är 1 000 kr för de som betalt in 2 000 kr eller 4 000 kr och 2 000 kr återbetalas för de som betalat in 6 000 kr i avgift. Förening som inte haft någon representant vid NIBF Kick-off eller Årsmöte erhåller ingen återbetalning.

Annons:
Annons Rosa 320 X 320

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS