SDF-lag tjejer är glad
SDF-lag tjejer är glad

Länslagsverksamheten


Tjejernas ledarstab består av:

Förbundskapten: Joel Abrahamsson
Ass. Förbundskapten: Patrik Korp
Ass. förbundskapten: Saga Berglund
Ass. Förbundskapten: Tyra Hofslagare
Materialare: Andreas Bäcklund
Överledare: Conny Björnfot och Gustaf Vallgren
Lagledare: Anna-Sofia Djärf
Läktarcoach: Mikael Marttala
Taktik och spelutvecklingsansvarig: Joel Abrahamsson

Killarnas ledarstab består av:
Förbundskapten: Pär Johansson
Ass. Förbundskapten: Toni Alamartin
Ass. Förbundskapten: Mattias Amnell
Ass. Förbundskapten: Viktor Larsson
Materialare: Fredrik Larsson och Elsa Larsson
Överledare: Conny Björnfot och Gustaf Vallgren
Lagledare: Anna-Sofia Djärf
Läktarcoach: Mikael Marttala
Taktik och spelutvecklingsansvarig: Joel Abrahamsson

Information gällande Norrbottens distriktslag

Under december har vi mottagning några tråkiga besked på ledarsidan som gör att vissa förändringar kommer ske inför SDF-SM 2024.

Joel Abrahamsson kommer inte finnas på plats i Umeå utan kommer finnas som resurs på hemmaplan för P16 och F16 ledarstaber som analytiker.

Mikael Marttala kommer inte finns på plats i Umeå som läktarcoach.

Det kommer göra att ersättare kommer tas in för att fylla dessa luckor som uppstår och där vi kommer förstärka är på analytiker/scouting sidan

Felix Berggren och Isak Sundberg kommer gå in som ass analytiker/scouting på plats i Umeå, på hemma plan kommer Joel Abrahamsson finnas som ansvarig analytiker.

Saga Berglund kliver upp som förbundskapten i Joel Abrahamssons frånvaro.

Pär Johansson kommer ha dubbla roller i både P16 och F16 i båset under SDF-SM.

Överledare Conny BjörnfotÖverledare Gustaf Vallgren

Lagledare Anna-Sofia Djärf

Analytiker Joel Abrahamsson

Ass Analytiker Felix BerggrenAss Analytiker Isak Sundberg

P16

Förbundskapten Pär Johansson

Ass förbundskapten Toni Alamartin

Ass förbundskapten Viktor LarssonAss förbundskapten Mattias AmnellMaterialförvaltare Fredrik Larsson och Elsa Larsson

F16

Förbundskapten Saga BerglundAss förbundskapten Pär JohanssonAss förbundskapten Patrik Korp

Ass förbundskapten Tyra Hofslagare

Materialförvaltare Andreas Bäckström

Med vänliga hälsningar

Överledarna

Populära sidor

DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

NIBF styrdokument distrikstlagsverksamhet 2021
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS