Information om samarbetsavtal säsongen 2022/23

Ett samarbetsavtal:

• gäller från det att bekräftelse på godkänt avtal har skickats ut från SIBF.
• gäller endast i seriespel.
• kan tecknas när som helst under tidsperioden 1 juli och 31 januari.
• gäller mellan 1 juli (alternativt från det datum då avtalet tecknas) och 30 april.
• innebär att spelarna 1 maj återgår till respektive moderförening.
• stängs 31 januari, spelare kan därefter inte byta speltillhörighet.

Förtydligande: För att en spelare ska kunna flyttas ned till en lägre serie krävs att karensmatchen är senast 31 januari.

Tänk på att:

• en förening endast kan teckna ett samarbetsavtal på dam- och ett på herrsidan.
• moderförening är detsamma som den klubb där spelaren har sin licens.
• licensen tillhör hela tiden moderföreningen.
• samarbetsavtal kan inte tecknas med förening som har samma divisionstillhörighet som sin egen förening.

Hur gör man en samarbetsavtalsövergång?
En spelare som flyttas till en högre serie blir spelklar direkt.
En spelare som flyttas till en lägre serie blir spelklar efter att stått över en match i den högre serien.

Exempel:
Spelare läggs till på matchprotokollet i iBIS. Alla som har behörighet för att koppla spelare till matchprotokoll får tillgång till samarbetsföreningens spelare.


När en spelare är överflyttad till samarbetsföreningen:
• kan spelaren endast spela i representationslaget för samarbetsföreningen.
• kan spelaren inte delta i turneringar med samarbetsföreningen, endast seriespel.
• kan spelaren spela i moderföreningens alla lag som denne är kvalificerad för, förutom i representationslaget (gäller även efter 31 januari).

Observera att det alltid är Tävlingsbestämmelserna (kap 2 § 13) som styr vad som gäller vid samarbetsavtalsövergångar.

Att spelare finns tillgängliga i iBIS betyder inte att de är tillgängliga enligt reglerna för samarbetsavtal. IBIS är ett administrationssystem och inte en kopia på tävlingsbestämmelserna.

Blanketter

Samarbetsavtal

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS