90 innebandygymnasier i Sverige - det här skiljer dem 

Svenska Innebandyförbundet arbetar med innebandygymnasier på två nivåer: Riksinnebandygymnasiet (RIG) och Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).

Utöver dessa finns många lokala gymnasier som våra distrikt och föreningar samarbetar med. Det finns uppskattningsvis 90 innebandygymnasier i landet, varav ett RIG och ett 30-tal NIU.

Riksidrottsförbundet (RF) beslutar om dimensioneringen av RIG. Med det menas vilka sporter som får ha RIG-verksamhet och hur många elever som ska gå där. Det är upp till varje enskild sport att skapa sitt NIU-system och sin NIU-dimensionering.

RIG tar in 16 elever/år och NIU-skolorna har tillsammans plats för lite över 400 antagna elever/år.

RIG

Riksidrottsgymnasierna riktar sig till de allra bästa idrottstalangerna, som ska satsa mot världseliten i en unik miljö bestående av varje årskulls absolut bästa talanger.

Några saker som gäller för RIG är att:

  • RIG erhåller särskilt tränarbidrag från staten (via RF)
  • Svenska Innebandyförbundet har ett tydligt ansvar för utvecklingen av sitt RIG
  • Du som elev erbjuds plats utifrån färdighet och lämplighet
  • Du som går på RIG har rätt till inackorderingstillägg
  • Alla RIG har riksintag som gör att du som erbjuds plats på RIG får din utbildning betald av hemkommunen
  • RIG erbjuder upp till 700 poäng specialidrott

Ansök till RIG här

NIU

NIU riktar sig till dig som har god chans att tillhöra nationell elit som seniorer. NIU liknar RIG på flera sätt. Bland annat kan du tas in på färdighets- och lämplighetsgrunder och Svenska Innebandyförbundet har certifieringsrätt och delansvar för verksamhetens utformning.

Lokala idrottsgymnasier

Lokala idrottsgymnasier är alla gymnasier som inte är RIG eller NIU. Sådana gymnasier får inte undervisa i specialidrott, men får ge 200 poäng idrottsfördjupning via andra idrottskurser.

Liksom tidigare får inte lokala gymnasier erbjuda dig plats utifrån färdighet/lämplighet utan betygen avgör vilka som tas in.

Ansök till NIU här

Ljud till beeptest

Beeptest
Annons:
Annons Rosa 320 X 320
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS