Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Dispens

Allmänt

Åldersindelningar 2021/2022:
Seniorserier Födda 2005 - äldre
Brun Junior DJ18/HJ18 Födda 2003 - yngre
Röda serier Födda 2005 - 2009
Blåa serier Födda 2009 - 2012
Gröna serier Födda 2012 - 2015


Grundläggande information vid ansökan:

  • Dispens, kan beviljas för att en enskild spelare ska ha ett lag att spela i på rätt plattform för individens kompetens, dock ej för att förstärka ett lag
  • Dispenser kan även medges om särskilda skäl föreligger samt om det främjar utvecklingen i föreningen, laget eller inom distriktet i enlighet med SIU.
  • Samtliga dispenser söks individuellt och är per/spelare
  • Dispenser som rör målvakter beviljas oftast i jämförelse med utespelare. *
  • Det är viktigt att all information runt dispensärendet framkommer vid ansökan så att ett så rätt beslut som möjligt kan tas på en gång.
  • Ansökan för dispens bör komma in senast 7 dagar före behovet av dispensen.
  • Beviljad dispens ska kunna uppvisas före matchstart på uppmaning.
  • Dispensansökan ska göras av behörig i föreningen och föreningen faktureras fastställd dispensavgift efter beviljad dispens.

* Det råder ofta stor brist på målvakter därav beviljas oftare dispenser för målvakter än för utespelare.

Ansökan kan ske till och med den 31 januari för pågående säsong.