Dispens

Allmänt

Tänk på att dispenser är till för individens utveckling för att kunna flyttas till en lämplig spelnivå. Dispenser är ej till för att toppa lag. Missbrukas dispenshanteringen av en förening kan Norrbottens Innebandyförbund ta bort möjligheten till dispensen.

Åldersindelningar 2018/2019:
Seniorserier Födda 2002 - äldre
Brun Junior DJ18/HJ18 Födda 2000 - yngre
Röda serier Födda 2002 - 2006
Blåa serier Födda 2006 - 2009
Gröna serier Födda 2009 - 2012


Grundläggande information vid ansökan:

  • Dispens, kan beviljas för att en enskild spelare ska ha ett lag att spela i på rätt plattform för individens kompetens, dock ej för att förstärka ett lag
  • Dispenser kan även medges om särskilda skäl föreligger samt om det främjar utvecklingen i föreningen, laget eller inom distriktet i enlighet med SIU.
  • Samtliga dispenser söks individuellt och är per/spelare
  • Dispenser som rör målvakter beviljas oftast i jämförelse med utespelare. *
  • Det är viktigt att all information runt dispensärendet framkommer vid ansökan så att ett så rätt beslut som möjligt kan tas på en gång.
  • Ansökan för dispens bör komma in senast 7 dagar före behovet av dispensen.
  • Beviljad dispens ska kunna uppvisas före matchstart på uppmaning.
  • Dispensansökan ska göras av behörig i föreningen och föreningen faktureras fastställd dispensavgift efter beviljad dispens.

* Det råder ofta stor brist på målvakter därav beviljas oftare dispenser för målvakter än för utespelare.

Ansökan kan ske till och med den 31 januari för pågående säsong.