Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Uppstart av arbets-utvecklings grupp!

Vill du vara med… Ta chansen att påverka!


RF-SISU Norrbottens skriver b.la nedan på sin facebook-sida och hänvisar till ett intressant inslag hos Radiosporten.

”Ge oss ditt bästa tips för att få äldre tonåringar att komma i gång igen!
Forskningsstiftelsen Mistras studie visar att Corona pandemin har gjort de äldsta
tonåringarna till slöa hemmasittare.
16-20 åringar har inte ersatt sitt idrottande med annan fysisk aktivitet under pandemin och forskarna är oroade över följderna.”

Norrbottens IBF söker nu föreningsrepresentanter för uppstart av en
arbets- /utvecklingsgrupp för frågor kring hur vi får i gång och utvecklar verksamheten i positiv riktning under/efter Covid -19.
Hela idrottssverige har utmaningar i framtiden kring hur vi behåller våra utövare under och efter Covid-19 och hur vi vänder på trenden av det stora ”tappet” vi redan i nuläget ser.

Arbets-/utvecklingsgruppens syfte är att arbeta med frågor kring detta och skapa en handlingsplan/aktiviteter för en positiv utveckling i distriktet:

• Hur ökar vi intresset, delaktigheten och viljan att engagera sig?
• Hur behåller, uppskattar och vårdar vi våra utövare och engagerade
föreningsmänniskor?
• Hur kan vi arbeta med rekrytering av spelare, ledare, funktionärer och andra
föreningsengagerade?
• Hur rekryterar vi in nya Föreningsdomare och Distriktsdomare

Som mål är att få till en idébank, aktiviteter och handlingsplaner som föreningarna
tillsammans kan nyttja, stärka distriktet och skapa förutsättningar och möjligheter för en
stabil innebandyverksamhet med positiv utveckling framåt!

Vill du vara med då är sista anmälningsdag 17 mars till:
norrbotten@innebandy.se
Vi ser fram emot eran intresseanmälning

short_text    Publicerat av Eva Engman 2021-03-04, kl 14:48