Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Tillsammans gör vi skillnad

Under helgen har styrelsen, anställda och valberedningen haft en arbetshelg.

Vi har arbetat med Verksamhetsårets fokus områden och målsättningarna som vi tillsammans med föreningarna ska uppnå.

Nästa steg är att förmedla informationen till föreningarna.
Under hösten kommer vi således kalla till digitala möten för att involvera föreningarna i detta gemensamma arbete för att utveckla Norrbottniska innebandy.

short_text    Publicerat av Eva Engman 2021-06-28, kl 12:22