Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Nya restriktioner gällande Covid-19

Nytt beslut och Riktlinjer gällande rådande situation Covid 19

 

2020-11-10
Beslut
Till berörda inom Norrbottnisk Innebandy
Under dagen den 10 november, fattade Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren
och Länsstyrelsen i Region Norrbotten beslut om skärpta allmänna råd i Norrbotten.


Norrbottens Innebandyförbund har sedan beskedet kom fört en dialog med Svenska
Innebandyförbundet, samt vilka konsekvenser beslutet får på innebandyn i Norrbotten och
vilka åtgärder som därmed bör vidtas av oss på Norrbottens Innebandyförbund och av våra
föreningar.

Beslut:
Norrbottens IBF beslutat att…

Följande gäller från och med idag 10 november till och med 8 december:

• Samtliga innebandymatcher som spelas under perioden 10 november-8 december inom
norrbottnisk innebandy på distriktsnivå, dvs Herrar Div 2, Damer Div 1, Herrar Utv.
Pojkar/Flickor Röda RÖD nivå, Pojkar/Flickor Blå nivå och Pojkar/Flickor GRÖN nivå skjuts
upp och flyttas framåt tillsvidare.

• Svenska Innebandyförbundet har tagit beslut gällande matcher i förbundsserierna och
denna information kan ni se på www.innebandy.se .

• Träning för spelare födda år 2005 och senare kan fortsätta som vanligt, deltagare i
träningsverksamhet måste vidta extra försiktighetsåtgärder, undvika trängsel, hålla distans,
byta om hemma, hålla god hygien och självklart stanna hemma om man har minsta
sjukdomssymptom.

• Föräldrar skall i allra möjligaste mån inte vistas inom idrottsanläggningen. Vuxna ska i allra
möjligaste mån bara skjutsa sina egna barn och vi avråder från att åka kollektivtrafik till
träning. Norrbottens Innebandyförbund uppmanar föreningar, ledare, utövare och föräldrar
att göra kloka val för att minska risken för smittspridning vid träning.

• Träning för spelare födda 2004 och tidigare pausas. Observera att detta gäller även i de fall
då spelare födda 2004 och äldre tränar tillsammans med spelare födda 2005 och
yngre. Råden gäller även för utomhusträning i grupp.

• Om situationen förändras utifrån myndigheter, rådande läge och/eller andra
omständigheter som man inte kan styra över så kan nytt beslut fattas. Detta kan ske med
kort varsel och meddelas ut till berörda skyndsamt. Kan ex gälla att beslutet förlängs efter 8
december eller skärps ytterligare på något sätt.

• Norrbottens Innebandyförbund kommer att komma ut med information vad som kommer
gälla vid ev. uppstart och bokning av nya datum/tider i ett senare skeende i närmare
anslutning till att det är aktuellt för en uppstart.

Allmänt:

Viktigt är att vi tillsammans gör vårt bästa för att minska smittspridningen framledes.
Vi är medvetna om att ovanstående punkter påverkar föreningars verksamhet på många sätt
och hoppas att vi snart kan se en positiv förändring i smittspridningen.

Norrbottens IBF rekommenderar er föreningar dock ändå att också planera för ett möjligt
scenario där de lokala restriktionerna fortsätter en längre tid än 8 december.
Ovan text är skriven utifrån den information vi har i skrivande stund. Vi vet att det kan komma
tillägg och förändringar, ibland med mycket kort varsel, framöver och vi kommunicerar ut ny
info löpande så fort vi kan och att NIBF själva hunnit bearbeta ev ny information och vad den
innebär för oss.

Med vänliga hälsningar och en förhoppning om positiv utveckling framåt
Norrbottens Innebandyförbund

Kontakt:
norrbotten@innebandy.se

Vänligen använd mail i första hand vid kontakt och frågor runt Covid-19.

Läs i bilaga HÄR angående Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för Norrbotten.

short_text    Publicerat av Eva Engman 2020-11-10, kl 15:32