Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Mindre tävlingsfokus ger fler idrottande unga

MINDRE TÄVLINGSFOKUS = FLER IDROTTANDE UNGA

Att nio av tio barn får för lite motion är förödande för folkhälsan. Det stora tävlingsfokuset bidrar till att många som älskar gemenskapen och den fysiska aktiviteten slutar. Vi som är engagerade inom idrotten i Norrbotten behöver bli bättre på att anpassa oss till vad ungdomarna faktiskt vill göra, skriver Märit Bergendahl på Svenska Innebandyförbundet och Conny Björnfot på Norrbottens Innebandyförbund.

För många handlar idrott om att kämpa och att vinna - så har det alltid varit.
Men alla vill inte tävla utan idrottar för exempelvis gemenskapen och den fysiska aktiviteten. Över hälften av de som spelar innebandy när de är 12 år har slutat innan de är 18 år, då tävlingsinslaget ofta har blivit större. Att barn väljer bort idrott är ett stort folkhälsoproblem.
Enligt Världshälsoorganisationen WHO får nio av tio svenska barn, 85 procent, för lite motion - ett hot både mot barns välmående och folkhälsan i stort.

Men den negativa utvecklingen kan vändas.
Antalet unga som fortsätter att spela Innebandy även i de sena tonåren har ökat de senaste fem åren
Vi har genomfört förändringar i sättet vi tävlar genom att skapa nivåer som passar den stora bredden, utöver dem som vill spela för att vinna. Målet är ett mer välkomnande klimat där där fler ska uppleva att de känner sig delaktiga, inte bortvalda.

Även om utvecklingen går åt rätt håll kan vi inte vara nöjda när många unga vinkar adjö både till Innebandyn och idrotten. För att fortsätta bygga en positiv trend tror vi att följande faktorer är avgörande:

1.Hitta nya sätt
Att tävla är viktigt för många - men inte för alla. Hitta former att spela som passar även dem som bara vill spela för stunden på planen. Då kommer både fler att börja och sedan fortsätta längre.

2.Skapa rätt förutsättningar
För att idrotta måste unga både känna sig välkomna till idrotten, och ha en plats att utöva den. Vi behöver fortsätta informera Norrbotten politiker och tjänstepersoner om både idrottens nytta och behov.

3.Inspireras och samarbeta
Det finns många fantastiska idrottsprojekt runt om i länet. Vi ska inte bli hemmablinda och bara stirra på våran egen sport utan inspireras och samarbeta med andra inom idrottsrörelsen, föreningslivet och på helt andra platser.

Vi som är engagerade inom idrotten har det gemensamt att vi vill att fler ska uppleva idrottens kraft och rörelseglädje. Därför är det allvarligt när barn väljer bort idrott tidigt i livet.
Ju fler i Norrbotten som idrottar, desto bättre för folkhälsan och den sociala gemenskapen.

Märit Bergendahl, ordförande för Svenska Innebandyförbundet
Conny Björnfot, ordförande för Norrbottens Innebandyförbund

short_text    Publicerat av Eva Engman 2020-02-25, kl 13:37