Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Beslut runt publik under match. Beslut runt Blåa och Gröna serier

I bifogade dokument
hittar ni beslut gällande publik vid matcher och beslut gällande Blåa och Gröna serier.

short_text    Skrivet av Eva Engman 4 veckor sedan