Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Beslut runt publik under match. Beslut runt Blåa och Gröna serier

I bifogade dokument
hittar ni beslut gällande publik vid matcher och beslut gällande Blåa och Gröna serier.

short_text    Publicerat av Eva Engman 2020-09-23, kl 14:11