Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Idrottsmedel

Idrottsmedel

Föreningar kan på IdrottOnline, via Svenska Innebandyförbundet, söka medel för insatser som ger långsiktig utveckling för barn- och ungdomsverksamhet. Det går inte att söka medel för ordinarie eller löpande verksamhet som till exempel lägerverksamhet, material som brukas i ordinarie verksamhet eller individuella kostnader så som medlemsavgift. 

I år vill Riksidrottsförbundet och Svensk Innebandy lägga fokus på: 
• Inkludering av underrepresenterade målgrupper. 
• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. 
 
Följande idrottsmedel finns att söka inom Projektstöd IF 2022: 

  • Föreningsutveckling IF 2022 (Förening)
  • Ledar- och domarutbildnings 2022 (Förening)
  • Vår Förening Vill/Grundutbildning Organisationsledare 2022 (Förening)
  • Föreningsutveckling SDF 2022 (Distriktsförbund)

Följande idrottsmedel finns att söka inom Återstartsstöd: 

  • Återstartsstöd IF 21/22, läs mer under återstartsstöd för din förening. (Förening)

Här kan du läsa mer om Projektstöd IF 2022 och de olika idrottsmedlen som finns att söka.

Föreningsutveckling IF 2022

Välj mellan 6 olika paket och sök upp till 30 000 kr för att utveckla er förening:
Paket 1: Kulturen i vår idrottsförening - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en mer välkomnande och respektfull föreningskultur.   

Paket 2: HBTQI och idrott - Stöd, ökad kunskap och kulturförändring för att välkomna och sänka trösklar för HBTQIA+-personer samt ge dem möjligheten att idrotta hela livet. 

Paket 3: Delaktighet och inflytande - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till ökad delaktighet bland barn och ungdomar i föreningen. 

Paket 4: Inkluderande förening - Stöd, ökad kunskap, framtagande av rutiner, sänka trösklar och ett bredare verksamhetsutbud som syftar till en mer jämställd, jämlik och/eller inkluderande förening.

Paket 5: Trygg innebandy - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en tryggare miljö för alla som deltar och engagerar sig i er förening. 

Paket 6: Utvecklande och hållbar idrottsmiljö - Stöd, ökad kunskap, ökad verksamhetskvalitet och ökad ledarkompetens som leder till en mer utvecklande och hållbar miljö för alla som deltar och engagerar sig i er förening. Fokus på långsiktigt arbete för att behålla fler barn och ungdomar längre.

Ladda ner dokumentet Om Projektstöd IF 2022 för mer information. 

Ledar- & domarutbildning 2022

Se vilka subventioner som gäller för 2022 och läs mer här.

Vår Förening Vill/Grundutbildning Organisationsledare 2022

100 % Subvention av koder för verktyget Vår förening Vill och Grundutbildning Organisationsledare samt upp till 5 000 kr i ersättning för eventuell lokalhyra i samband med träffar/utbildning. Ladda ner dokumentet Om Projektstöd IF 2022 för mer information om sökbara medel och läs mer om Vår Förening Vill här
 

 

Gå en utbildning