Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Återstartsstöd för din förening

Dags för återstart!

Säsong 2021/2022 är i full gång och glädjen över att få spela innebandy igen har aldrig varit starkare. Efter en utmanande tid med begränsande restriktioner och utebliven verksamhet från innebandyn har vi tyvärr tappat en del utövare, ledare och domare. Men det finns ekonomiskt stöd* för att återstarta din förening – och få den att växa. 

Förutom tappet av aktiva finns också risken att vi gått miste om nya nyfikna spelare som velat börja. Dessa spelare och individer vill vi i så stor utsträckning som möjligt nu få in i innebandyn och har därför tagit emot ett tacksamt återstartsstöd från Svenska Riksidrottsförbundet – ett stöd som din förening också kan få ta del av.

Vad innebär återstartsstödet? 

Återstartsstödet är ett ekonomiskt stöd som syftar till att vår idrott ska få en chans att hitta tillbaka efter pandemin för att sedan fortsätta att växa. Med hjälp av återstartstödet kan föreningar genomföra utbildningar, aktiviteter och satsningar som resulterar i ett ökat antal utövare, ledare och domare i föreningen. Förutom möjligheten till återstart har din förening även chansen att göra en omstart. Ta tillfället i akt, utveckla er verksamhet och våga testa nya saker som kan locka till sig fler målgrupper.   

Föreningar kan söka återstartsstöd* för följande aktiviteter:  

  • Återstartsstöd Utbildning– Subventionerna av Svensk Innebandys utbildningar för ledare, domare och organisationsledare höjs markant under kommande säsong så att det blir helt gratis eller väldigt billigt. Se de nya subventionerna i bifogad fil (Subventioner.2122). Ansökan om subvention görs av förening på IdrottOnline.
  • Återstartsstöd IF – Aktiviteter och satsningar som syftar till att återrekrytera och nyrekrytera utövare, ledare och domare (matchledare och ungdomsdomare) kommer att beviljas idrottsmedel upp till 50 000 kr. Exempel på aktiviteter och satsningar är läger, cuper och prova på -verksamhet Ansökan görs av föreningar på IdrottOnline. Läs mer i bifogad fil (Återstartsstöd.IF). 

Hur ansöker föreningar om återstartsstöd? 

Endast föreningar kan ansöka om ovanstående återstartsstöd i form av idrottsmedel på IdrottOnline. Det är endast föreningens ordförande, kassör eller firmatecknare för idrottsmedel som har behörighet att skicka in en ansökan. 

Ansökan görs via Svenska Innebandyförbundet, Återstartsstöd IF/Återstartsstöd Utbildning. Som bifogad fil hittar du en ansökningsguide som steg för steg beskriver hur ni genomför en ansökan.  Ansökan för återstartstöd är öppen till och med 20/10-22 eller fram tills pengarna tagit slut.  

*Just nu finns Ledarutbildning 2021 och Behåll ungdomar som domare 2021 som alternativ för att söka utbildningssubvention. Från och med 1/11 försvinner de två alternativen och ersätts av Återstartsstöd Utbildning där de söker subvention för både ledar- och domarutbildning.