Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Krafttag pojk/herr innebandy

Krafttag för pojk/herr innebandy

Pojk/Herr utveckling


Kvällen den 25 februari anordnades ett första möte för att skapa en bättre framtid för pojk/herr-innebandyn i Norrbotten. Mötet och det framtida arbetet har som syfte att försöka skapa en bättre framtid för innebandyutövare runt om i Norrbotten.

En likadan grupp för Flick/Dam-innebandyn är redan skapad och inarbetad. Vi hoppas att dessa två projekten ska kunna arbeta ihop och öka intresset för innebandyn i Norrbotten.

Under detta första uppstartsmöte så fanns representanter från stora delar av Norrbotten.

Representerade föreningar under mötet var:

Gammelstad IF
Råneå BK
Bergnäset AIK
Team Kalix IBK
IBK Luleå
Wibax IBK
Wibax IBF
IBK Boden
Öjebyn IBF


Det stora fokuset med projektet är framtid och hur vi vill gå till väga för att skapa bättre förutsättningar för att återigen kunna sätta Norrbotten på Sveriges innebandykarta. Några önskemål från föreningar var b.la Specialistträning, mer utbildningar för ledare, bättre samsyn och kommunikation mellan domare och föreningar.
Utifrån detta så togs på mötet snabbt fram syfte, kortsiktigt mål, samt långsiktigt mål.

Syfte : Skapa en bättre framtid för innebandyn, Ökad kommunikation, Skapa möjligheter för innebandy, Samsyn

Kortsiktiga mål: Få till önskad kommunikation, få till en god samsyn, identifiera flaskhalsar

Långsiktiga mål: En bredd som genomsyrar alla led, Elitverksamhet som står sig bra gentemot resterande av Sveriges distrikt

Till nästkommande möte önskas ett än större deltagande från föreningarna runt om i Norrbotten.

Kallelse kommer skickas ut till kontaktperson i respektive lag/förening och mötet kommer genomföras i början av April.

Charlie

 

Anteckningar från mötet 17/6-20

1. Charlie kort info om läns, hela lägerplaneringen läggs ut på hemsidan. Viktigt att tänka på att det är ett preliminärt upplägg pga corona tider.

2. Kollar hur sommar träningarna fungerar, känns som att fler sommar tränar än tidigare, uppläggen är så klart olika från förening till förening. Viktigt att inte glömma bort styrketräningen.

3. Pratade lite runt Domare, önskemål från tränare osv. Viktigt att ha en bra dialog med Domarna.

4. Önskemål om att se över serie indelningen, framför allt på Röd nivå.

5. Förändra upplägget inför länslägren. Ha en dialog med tränarna i föreningarna och utifrån det ta ut spelare till lägret.

Förslag på de som ska ingå i arbetsgruppen:

1 representant från Läns

Lasse Rylander (Sunderby SK) Sammankallande
Jan Hendler (IBK Luleå)
John Sandström (Öjebyns IBF)
Dennis Eriksson (Malmbergets AIF)

Nästa möte Tisdag 18/8-20 Kl: 19:00

Vid tangenterna Eva Engman NIBF