Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Kommittéer

Här finner ni kontaktuppgifter till våra olika kommittéer

Domargruppen (DoG)
E-post: domartillsättning@nibf.se


Domarkonsulent (Domaransvarig)

Gustaf Vallgren - Tillsättning, återbud, administration & kontakt
E-post: gustaf.vallgren@innebandy.se 
Tel.nr: 070 - 270 05 05)

Ansvariga (DoG)

Conny Björnfot – Domarutbildning/Domarcoachning
Jörgen Eriksson – Ungdomsdomare, Hotell, hyrbilar
Tobias Skogsberg - Ungdomsdomare


Tävlingskommittén

Gustaf Vallgren – Tävlingskonsulent
(Tävlingsansvarig)
E-post: gustaf.vallgren@innebandy.se
Tel.nr: 070 - 270 05 05

Miroslav Hochel – TK ordförande
Dennis Eriksson
Veronika L Edunger
Håkan Nyman


Utbildning och Utvecklingskommittén

Eva Engman - Utvecklings-/utbildningskonsulent
E-post: eva.engman@innebandy.se
Tel.nr: 072- 572 72 01

Evelina Woronin - Föreningsutvecklare
Per Aronsson - Instruktör Ledarutbildning
Jens Brandén - Instruktör Ledarutbildning - målvakten röd
Linda Karlsson - RF/SISU Norrbotten konsulent