Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Kommittéer

Här finner ni kontaktuppgifter till våra olika kommittéer

Domargruppen (DoG)
E-post: domartillsättning@nibf.se


Domarkonsulent (Domaransvarig)

(Tillsättning, återbud, administration & kontakt)
Gustaf Vallgren
E-post: gustaf.vallgren@innebandy.se 
Tel.nr: 070 - 270 05 05)

Conny Björnfot – Domarutbildning
Jörgen Eriksson – Ungdomsdomare, Hotell, hyrbilar
Alexander Pettersson - Ungdomsdomare


Tävlingskommittén

Gustaf Vallgren – Tävlingskonsulent
(Tävlingsansvarig)
E-post: gustaf.vallgren@innebandy.se
Tel.nr: 070 - 270 05 05

Miroslav Hochel – TK ordförande
Dennis Eriksson
Veronika L Edunger


Utbildning och Utvecklingskommittén

Eva Engman - Utvecklings-/utbildningskonsulent
E-post: eva.engman@innebandy.se
Tel.nr: 072- 572 72 01

Evelina Woronin - Föreningsutvecklare
Niklas Källgren - Instruktör Ledarutbildning
Linda Karlsson - RF/SISU Norrbotten konsulent