Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Uppstartsförslag

Genom vår arbetsgrupp som tillsattes i planeringsstadiet av de utomhusgolv som köptes in runt om i länet har vi tagit fram ett uppstartsdokument.

Arbetsgruppen består av representanter från majoriteten av de föreningar som köpt in eller planerar att köpa in utomhusgolv och syftet med arbetsgruppen är att kunna delge olika erfarenheter/tankar mellan varandra.

Detta har nu utmynnat i ett uppstartsdokument med olika förslag på hur föreningen kan gå tillväga när föreningen går i tankar om att köpa in ett utomhusgolv.

Du hittar dokumentet här.