Föreningsinspiration är en intervjuserie där vi kontaktar föreningar för att lyfta olika ämnen som vi hoppas kan inspirera föreningar och skapa ett erfarenhetsutbyte.

FBC Lerum införde ett nytt upplägg för sin innebandyskola för cirka 12 år sedan som man kallar ”Bagheera”. Upplägget har visat sig fungera bra och vi tog därför kontakt med FBC Lerum och ”rektor” Magnus T Carlsson i våras för att höra hur innebandyskolan fungerar.

Innebandyskolan riktar sig denna säsong till födda 13 (6-år). För att delta på innebandyskolan anmäler man sig via formulär på klubbens hemsida. Denna säsong har 100 barn i aktuell ålder testat innebandy, varav 90 av dessa har fortsatt (25% av utövarna är tjejer). Man tränar i dagsläget i tre grupper. En killgrupp och en tjejgrupp i Lerum, samt en mixad grupp i Gråbo. Verksamheten drivs av Magnus T Carlsson tillsammans med Torbjörn Bergendahl och Nils- Olov Hermansson.

FBC Lerum marknadsför innebandyskolan genom att posta en folder till alla barn som är födda 2013 i föreningens närområde. En sponsor till föreningen tar fram foldern och gör arbetet med att skicka ut den. Den viktigaste reklamen menar Magnus T är hur snacket går bland föräldrar om innebandyskolan.

Uppstart
Vid uppstartstillfället hålls ett informationsmöte för föräldrar. Då förklarar ledarna hur Bagheerakonceptet och föreningen fungerar. Man ”låser in” varje grupp i ett omklädningsrum och innan man är klar ska ex. antal ledarnamn finnas på en lista. Man försöker få alla att hjälpa till med något. Alla kanske inte kan vara tränare, men då kan man hjälpa till med saker runt omkring. Magnus T förtydligar då för föräldrar att det inte är ett livstidskontrakt man förbinder sig till, det ska vara roligt att vara ledare och att han hellre ser ledare som kan människor än som kan innebandy. De nya ledarna får omgående en ”ledartröja”.

På uppstartstillfället får spelarna också material bestående av innebandyklubba, glasögon och pannband. På pannbandet skrivs deltagarnas namn för att ledaren på ett enkelt sätt ska kunna tilltala deltagarna vid namn, och för alla barnen ska känna sig sedda.

Träningsupplägg
Under hösten är Magnus T, Torbjörn och Nils ansvariga för innehållet i träningarna och förbereder allt (de nya ledarna hjälper också till). Här tillämpar man modellen ”ledartröja på” ”ledartröja av”, en modell man införde för att avdramatisera ledarskapet, vill du vara med på träningen – ledartröja på, vill du sitta på läktaren – ledartröja av. Efter årsskiftet tar föräldrar/de nya ledarna över ansvaret, men Magnus T, Torbjörn och Nils-Olov finns alltid på plats för stöd och support.

På träningar delas planen upp i tre zoner/stationer. Stationerna kan vara hinderbanor (med gymnastikredskap) matchlek, tekniska moment och andra motoriska övningar. Träningen avslutas oftast med en stafett.

Det finns vissa grundprinciper på innebandyskolan:

 • man ska bli trött av träningen
 • man ska inte stå i kö
 • man lyssnar när ledaren talar

För att spelarna ska bära med sig ett minne in i framtiden skapar Magnus T och hans kollegor en certifiering, en provdag då man bygger 15-20 stationer och barnen får visa upp sina inlärda färdigheter inför certifieringsledaren – klarar man inte provet, då får man inte vara med på avslutningen (som ni förstår klarar alla provet). Sedan bygger man en häftig minnesrik avslutning. Då sker också en prisutdelning till årets innebandypojke och -flicka, ett pris som delas ut till det lilla barnet, som visar någonting annorlunda – kanske framtidens företagsledare, statsminister… men är inte den som skjuter hårdast, kan det mesta om innebandyn mm.

Tips
Magnus T menar att det är viktigt att föreningar prioriterar barnverksamheten för att skapa en god tillväxt, och att Bagheera för dialog med vårdnadshavare, mormor/farfar på läktaren hur de upplever att innebandyskolan fungerar. På så vis kan man utveckla den.

Om det finns någon förening i distriktet som vill att Magnus T berättar mer om Bagheera och det koncept man använt i FBC Lerum så ställer han gärna upp och kommer ut till aktuell förening och berättar, eller kanske rent av genomför en träning

Magnus T når man på: magnus.t.carlsson@telia.com alt 0727-255681

Bagheera Koncept

 • Bagheera On Ice
 • Bagheera springer Lerumsloppet
 • BagheeraBussen
 • Bagheera on Match

Hör gärna av er till vastsvenska@innebandy.se i fall ni har tips på något ni gör inom er förening eller som ni vet att en annan förening gör inom temat ”föreningsinspiration”. På så vis hjälps vi åt att sprida kunskap/ inspiration till varandra.

Tips om innebandyskolor från Västsvenska innebandyförbundet

Nedan kommer en text i samma ämne, med tips om organisering kring innebandyskolor från Västsvenska innebandyförbundet. Vi hoppas att denna information kan underlätta och inspirera er föreningar. Vi är medvetna om att alla föreningar har olika förutsättningar och målsättningar. Tipsen kommer utifrån vår kunskap och hur föreningar arbetar med sina innebandyskolor.

Levande dokument

Förhoppningen är att detta dokument ska vara levande och fyllas på. Därför önskar vi att ni hör av er till oss om ni anser att något saknas eller är ”felaktigt”. Ni når oss på västsvenska@innebandy.se.

Uppstart

Hitta er organisering kring uppstarten av innebandyskolan. Här är några exempel på hur andra föreningar organiserat starten:

 • Eldsjälar som hjälper till
 • Senior-, junior- och ungdomsspelare som hjälper till
 • Ta hjälp av laget som är ett eller några år äldre (eftersom dem varit i samma situation tidigare)

Rollfördelning

Det finns många saker att hjälpa till med i ett lag. Här kommer exempel på roller som kan tänkas behövas:

 • Tränare
 • Lagledare
 • Administratör
 • Webbansvarig
 • Lagkassör
 • Material
 • Kioskförsäljning/bemanning
 • Sociala aktiviteter utanför sargen

Tillsättning av roller

Försök skapa en stor föräldrabas från början. Här är några exempel på hur föreningar tillsätter sina roller:

 • En lista med roller delas ut till föräldrar som fylls i innan första träningen startar
 • Föräldrar deltar ombytta på träningen med barnen, vilket gör att alla blir som en form av ledare och steget till att bli tränare minskar.
 • Efter några träningar alternativt en termin bokas ett föräldramöte in, där man förklarar att laget behöver ha vissa roller för att fungera

Övningar

Ta fram ett grundmaterial med övningar/lekar som kan användas. Här finns ett av många exempel på övningar som man kan hitta via internet.

Utbildning

Erbjud utbildning till det nya ledarna i ett tidigt skede. Antingen via förbundet eller internt i föreningen. Vi erbjuder grundutbildningar och färgutbildningar (”grön nivå” är anpassad för 6-9 års ålder). Våra utbildningar hittar ni här. Att erbjuda ledare utbildning tror vi förenklar steget att bli ledare samtidigt som kvaliteten på verksamheten ökar.

Marknadsföra

En förutsättning för att innebandyskolan ska fungera är att barn vill komma dit. Exempel på sätt att nå ut med information är:

 • Via skolors anslagstavlor
 • Via reklam i brevlådor
 • Via hemsida och sociala medier
 • Via kommunens infoblad om aktiviteter

Könsfördelning

I dagsläget är 70% av alla innebandyspelare i Sverige killar. Att dela upp tjejer och killar tror vi gör att tjejerna får större utrymme jämfört med mixade grupper. En del menar också att tjejer börjar spela senare jämfört med killar, något man också kan ha i åtanke när man väljer vilka åldrar man bjuder in till.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS