Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Övergångspolicy

Göteborgsinnebandyn har under åren sett att en del övergångar inte har hanterats på ett bra sätt, vilket vi med detta dokument vill ändra på. Gå gärna in och läs övergångspolicyn så att din förening vet vad som gäller.

Det har hittills inte funnits någon uttalad kommunikationsväg för föreningarna i
övergångsfrågor. Man har till exempel sett att lag försvinner när spelare byter till andra
föreningar.

Att spelare byter förening i tidig ålder är sällan av godo, vare sig för enskilda föreningar eller
spelare. De flesta unga spelare mår bättre av att få utvecklas i en trygg och harmonisk miljö
tillsammans med sina kamrater. Kontaktuppgifter till övergångsansvariga i respektive föreningar hittar du i bifogad fil. 

Övergångspolicy

Kontaktuppgifter