Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Övergångspolicy/kontaktpersoner

Övergångspolicyn beskriver vårt förhållningssätt kring övergångar i distriktet och stärker samarbetet och dialogen, både i egna föreningen och mellan föreningar i distriktet.

Tidigare har det inte funnits någon uttalad kommunikationsväg för föreningarna kring övergångsfrågor och för att distriktet ska kunna vara välmående och växa behövs fler lag på alla nivåer.
Att spelare byter förening i tidig ålder är sällan av godo, vare sig för enskilda föreningar eller spelare. De flesta unga spelare mår bättre av att få utvecklas i en trygg och harmonisk miljö tillsammans med sina kamrater. Vi ska alla jobba mot samma mål – att ha kvar så många som möjligt så länge som möjligt i vår idrott.

Syftet med övergångspolicyn är att behålla fler innebandyspelare och därmed fler lag, vilket ger fler välmående föreningar i ett distrikt som växer och stärks. Genom att låta spelare utvecklas i lugn och ro i en positiv och trygg närmiljö utifrån SIU-modellen, kommer de - förutom att vara aktiva innebandyspelare under längre tid - också att vara mer förberedda för innebandy på nästa nivå.

Det är föreningarnas ansvar att informera ledare, spelare och föräldrar inom den egna föreningen om att övergångspolicy finns. Övergångspolicyn och checklista för övergångar finns i sin helhet i modulen på sidan.

Innan någon kontakt tas med spelare, ledare eller annan förening skall man kontakta sin kontaktperson för övergångar i föreningen, som i sin tur tar kontakt med nya föreningens kontaktperson.
All kontakt i första skedet sker endast mellan kontaktpersonerna i föreningarna och gäller dig som spelare, ledare och förälder

Referensgrupp har som syfte att vara ”bollplank” dit man kan vända sig med frågor och funderingar kring övergångar. Kontakten kan ske anonymt. Gruppen består av föreningsrepresentanter från Pixbo Wallenstam, IBF Backadalen, Lindås Waves, Lindome IBK och Västsvenska Innebandyförbundet.

Formulär för att kontakta referensgruppen i övergångsfrågor

Övergångspolicy

Kontakt referensgruppen

Referensgruppen har som syfte att vara ”bollplank” dit man kan vända sig med frågor och funderingar kring övergångar.