Respektera övergångspolicyn

Publicerad
SIU Modellen
Vi får samtal om att föreningar inte följer övergångspolicyn och påminner därför om att det är ni föreningar själva som har arbetat fram policyn.

Syftet med övergångspolicyn är att få fler innebandyspelare och fler lag, vilket ger fler välmående föreningar och ett distrikt som växer och stärks. För att få det behöver vi en dialog kring övergångar mellan föreningarna.

Om vi låter våra ungdomar utvecklas i lugn och ro i en positiv och trygg närmiljö utifrån SIU-modellen, kommer de - förutom att vara aktiva innebandyspelare under längre tid - också att vara mer förberedda för innebandy på nästa nivå.

Vi vill med övergångspolicyn förbättra samarbetet och dialogen mellan föreningarna i distriktet. Vi ska alla jobba mot samma mål – att ha kvar så många som möjligt så länge som möjligt i vår idrott. 

Övergångspolicyn gäller för alla åldrar, från barn till senior. Ni hittar den fullständiga övergångspolicyn här.

Publicerad av Madeleine Bäckström

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS