Ordförandekonferens 2023 Uppdaterad 20230317

Publicerad
Generell Konferensbild Glad Man

Kallelse till Ordförandekonferens (Tävlingskonferens) 2023

När: torsdag 30 mars kl. 18.00
Plats: Scandic Central
Adress: Vikingsgatan 7, 411 04 Göteborg

Program
18:00 – 18.30 Kaffe  /Macka (registrering av fullmakter).
18.40 - 19.00 Förbundsinfo
19:10 Konferensförhandlingar

- Mötets öppnande
- Fastställande av röstlängd
- Fastställande av dagordning
- Val av Ordförande, Sekreterare och Justerare/Rösträknare.
- Behandling av inkomna förslag och motioner
- Behandling av förslag till särskilda tävlingsföreskrifter 2023-2024
- Övriga frågor
- Mötets avslutande

Avslutning

Motioner skall vara Västsvenska Innebandyförbundet tillhanda på mejl vastsvenska@innebandy.se senast torsdag 2 mars 2023

VÄLKOMNA!

Ps. Anmälan om deltagande ska vara Västsvenska Innebandyförbundet tillhanda senast måndag 27 mars, då det skall beställas något att äta under kvällen. Anmälan på mejl till vastsvenska@innebandy.se

Möteshandlingar

Lokala tävlingsföreskrifter 2022–23 (gällande)

Förslag Tävlingsföreskrifter 2023-24

Fullmakt till ordförandekonferensen (skall tas med eller mejlas i samband med anmälan)

Motioner

Anmälda föreningar

Publicerad av Ulf Widell

Dela

Relaterat

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS