Föreningsdomare

Föreningsdomare grön och blå nivå - matchledare

Att vara föreningsdomare innebär att man dömer matcher i egen förening. De spelare man dömer är barn yngre än 12 år (grön och blå nivå).
Efter genomförd kurs på 4 klocktimmar får man matcher tilldelade av sin egen förening.
På kursen går vi bland annat igenom matchledarskap och vilka regler som gäller för barnmatcher samt annat som är bra att veta.

Vi rekommenderar att du är 15 år eller äldre (säsongen 2019-2020 gäller född 2004).

Kursavgiften är 925 kr och faktureras föreningen om inget annat överenskommits. 
Domarkläder ingår i form av domartröja.

Föreningsdomare på röd nivå - ungdomsdomare

Har du dömt tidigare på föreningsdomarnivån har du möjlighet att gå en heldagsutbildning och döma de lägre Pantamera serierna i egen förening.
Kursen är på 8 klocktimmar. Kursavgiften är 1125kr

Föreningsdomare i föreningen
Föreningsdomarnas roll är att döma barnmatcher upp till 11 år i den egna föreningen. 
Målet är att föreningarna skall bli självförsörjande av domare till sina barnmatcher. För att nå detta mål så finns det ett styrelsebeslut att varje förening minst skall utbilda två domare per varje tre lag de anmäler till spel i åldrarna 8-11år.

Från och med 1 januari 2020 subventioneras inte domarutbildningarna längre