Tävlingskommittén summerar säsongen 2023/24

Publicerad
Basportphoto Bis Match P16 93

Somliga säsonger genomförs stora förändringar, andra säsonger försöker vi hålla de stora förändringarna borta för att istället utvärdera det som redan bedrivs. 

Säsongen 2023/24 kommer nog i framtiden räknas som av det senare slaget.

Målbilden har likt tidigare varit att noga följa utvecklingen kring ”normalisering” av innebandyn efter pandemin, något vi tror kommer att vara i fokus för oss i många säsonger framöver.

Helt utan beslut kring stora förändringar har vi dock inte varit, utan faktum är att ett av besluten som vi tagit under säsongen nog är bland de mest revolutionerande som undertecknad varit delaktig i nämligen att helt digitalisera matchprotokollen till kommande säsong. 

Vi i tävlingskommittén är övertygade om att det inte bara (efter viss inkörningsperiod)  kommer att förenkla matchvardagen för våra lag och föreningar utan gläds även stort åt att vi med ett om än i sammanhanget litet strå till stacken ändå får bidra till ett högre miljötänk i form av färre papper för engångsbruk.

Vi har även haft möjlighet att efter feedback, erfarenheter och inspel från kärnverksamheten kunna besluta om förändringar gällande namn & regler i våra ungdomsserier, i linje med den SIU-anpassade tävlingsstruktur som vi sedan länge strävat efter att skapa & förädla. 

Namnförändringen syftar till att göra seriesystemet mer lättförståeligt för den bredare innebandypubliken. 
Regelförändringarna syftar till att i större utsträckning skapa en matchmiljö där man möter lag på samma nivå och ålder. Målsättningen är att inga existerande grupper ska behöva splittras, det gäller även nuvarande samarbeten mellan olika träningsgrupper.

Med erfarenheter från denna säsong ser vi fram mot att till nästkommande säsong fortsätta arbetet med att stärka våra föreningar och säkerställa att det för dessa är så lättarbetat som möjligt att arbeta med  återställande efter pandemiåren, och i samband med detta fortsätta leta sätt att vidareutveckla samt utvärdera anpassningen för SIU inom tävlingsskrået.

Publicerad av Mathias Wegnebring

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS