Kallelse till Stockholms Innebandyförbunds årsmöte

Publicerad
Basportphoto Parafinal B 14
Foto: B.A.Sportphoto


Kallelse till Stockholms Innebandyförbunds årsmöte

 

Datum: onsdag 14 juni 2023
Tid:

18.00, fullmaktsregistrering och
lättare förträning serveras från 17.30
Årsmötet inleds med en presentation av  
Parainnebandyn av Parasport Stockholm
Plats: Scandic Hotel, Alvik
 
Mötesordförande: Niclas Westén (föreslagen)Kompletterande handlingar enligt nedan samt instruktioner för mötet kommer att skickas i enlighet med förbundets stadgar senast sju dagar före mötet.

• Fullmakt
• Dagordning för årsmötet
• Valberedningens förslag till;
  – en ordförande för en tid av två år;
  – tre ledamöter för en tid av två år;
  – en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
• Stockholms Innebandyförbunds verksamhetsberättelse 2022-2023 och verksamhetsinriktning med budget för verksamhetsåret 2023-2024
• Stockholms Innebandyförbunds bokslut för säsongen 2022-2023
• Revisionsberättelse för Stockholms Innebandyförbund
• Avgående styrelsens förslag till ny valberedning
• Inkomna motioner eller förslag lagda av styrelsen

Observera att alla dokument kommer skickas digitalt.

Därmed hälsas er förening varmt välkommen till förbundets trettioåttonde årsmöte!

Alvik 24 maj 2023
Stockholms Innebandyförbund


Dela
Samarbetspartners

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS