Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Skånes IBFs årsmöte genomfört

Under måndagskvällen genomfördes Skånes Innebandyförbunds digitala årsmöte. Sjutton föreningar med rösträtt deltog. 

Mötet leddes med bravur av Svenska Innebandyförbundets generalsekreterare Mikael Ahlerup. Förutom att styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget klubbades igenom, gjordes även två stadgeförändringar gällande valberedningens storlek och uppgifter.  

Två styrelseledamöter omvaldes, men dessvärre är där även två vakanser i styrelsen. Mötet gav styrelsen i uppdrag att, i samverkan med valberedningen, försöka fylla de vakanta platserna snarast. 

Deltagande föreningar:
FBC Engelholm 
FC Cimrishamn 
FC Helsingborg 
Höllvikens IBF 
IBK Genarp 
IBK Lund 
IBK Lund Elit 
IBK Osby 
IK Stanstad 
Malmö FBC 
Munka-Ljungby IBK 
Röke IBK 
Skurups IBK 
SS Sofiero 
VV-84 SK Bjuv 
Åkarps IBK 
Åstorp/Kvidinge IBS 


    

short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2021-06-24, kl 16:25