Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Domarverksamhet

Domarverksamheten sköts av NIBF domargrupp (DoG) där allt från utbildning, tillsättning,
coachning och ranking av domare hanteras.
Domaransvarig Johan Krispinsson.
tel. 070-2943935
e.post: johan.krispinsson@innebandy.se

För att nå hela domargruppen använd följande e-post:
domartillsattning@nibf.se

Domarlegitimering
Domarlegitimering erhålls genom att du går anvisad domarkurs arrangerad av Norrbottens Innebandyförbund. Domarkurs måste genomföras varje säsong för att få döma i distriktet (både när det gäller distriktets tillsättning och föreningens tillsättning).