Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Domarverksamhet

Domarverksamheten sköts av NIBF domargrupp (DoG) där allt från utbildning, tillsättning,
coachning och ranking av domare hanteras.

För att nå hela domargruppen använd följande e-post:
domartillsattning@nibf.se

Domarkonsulent (Domaransvarig)
(Tillsättning, återbud, administration & kontakt)
Gustaf Vallgren
E-post: gustaf.vallgren@innebandy.se
Tel.nr: 070 - 270 05 05

Domarutbildning
Domarcoachverksamhet
Conny Björnfot
E-post: conny.bjornfot@innebandy.se
Tel.nr: 073 - 814 60 03

Hotell och hyrbilar
Jörgen Eriksson
E-post: jorgen.eriksson@innebandy.se
Tel.nr: 072 - 539 19 06

Ungdomsdomare
Tobias Skogsberg
E-post: tobias.skogsberg@innebandy.se
Tel.nr: 070 - 228 71 04

 

Domarlegitimering
Domarlegitimering erhålls genom att du går anvisad domarkurs arrangerad av Norrbottens Innebandyförbund. Domarkurs måste genomföras varje säsong för att få döma i distriktet (både när det gäller distriktets tillsättning och föreningens tillsättning).