"En bra träningsplanering bör utgå ifrån de fysiska krav som ställs på en innebandyspelare. Arbetet med att kartlägga dessa krav är ett kontinuerligt arbete inom utvecklingsavdelningen på Svenska Innebandyförbundet. I detta dokument redovisas ett antal fysiologiska riktlinjer baserade på en kapacitetsanalys som kan vara användbara i en träningsplanering. På landslagsnivå finns det nu en kravprofil vad gäller den aeroba kapaciteten som redovisas nedan.

De fysiologiska riktlinjerna är framtagna utifrån resultaten på de fystester som har genomförts på våra elit- och landslag samt distriktslag-15 under ett antal säsonger. Det innebär att riktlinjerna speglar hur de fysiska kraven ser ut just nu. Riktlinjerna bör endast användas som krav mot junior- och seniorspelare, medan det för 15-åringar mer bör ses som en kartläggning av en spelares utgångspunkt och vanor.

Vidare ska riktlinjerna användas som ett hjälpmedel i träningsplaneringen, d.v.s. vad jag ska prioritera i träningen. Eftersom innebandy är en väldigt komplex idrott så handlar det om bli bra på mycket, vilket kanske innebär att jag inte kan bli bäst på alla delar. Då måste jag kanske prioritera i min träning för att nå riktlinjerna för de olika fysiska delkapaciteterna" - Källa: fysiologiska-riktlinjer_2020.pdf (innebandy.se)

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS