Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Söka Dispenser 2020-2021

Det finns alltid möjlighet att söka dispens (avsteg från seriekrav/direktiv) till administrerat förbund. När man söker dispens för avsteg från gällande seriekrav gäller följande:

1. Beskriv utförligt i ett Word-dokument eller liknande varför ni söker dispens/avsteg från gällande seriekrav.

2. Gäller det dispens för spelare så ange namn samt endast födelseår på spelaren/rna

3. Dispensen skall signeras av ordförande/vice ordförande och sparas i ett PDF-dokument.

4. Skicka in dispensansökan till roger.collin@innebandy.se
Handläggningstiden är ca 5 arbetsdagar.  

Inga ansökningar kommer att behandlas om inte ovan har uppfyllts.

Roger Collin (Tävlingschef)
Tel: 070-732 08 15
Mail: roger.collin@innebandy.se