Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Poolspel Flick & Pojk

Under fliken "Kontaktuppgifter" hittar ni kontaktuppgifter till ledarna för de olika poolspelslagen.

Vill ni vara med i en grupp kan ni maila mig så lägger vi upp det. Skicka in era kontaktuppgifter till Roger.collin@innebandy.se

Önskemål från oss är att alla föreningar testar på att arrangera poolspel. Om varje lag bidrar med 1st tillfälle kommer det gå mycket lättare att få ihop schemat.

ALLA föreningar ska licenser sina spelare i IBIS och koppla dem till laget i IBIS

Vi vill även upprätta en kontaktlista till alla ledare så att alla kan ha en bra dialog. Kunde ni inte närvara på träffen tar ni kontakt med någon i listan under er åldersgrupp. Vi ser gärna en ansvarig för varje åldersklass. Kontaktperson för varje grupp står längst upp med fet stil
      
Västmanlands Innebandyförbund vill att innebandyn ska spelas på barns villkor och vårt mål är att så många som möjligt får chansen att utöva denna underbara sport. Nivåanpassning inför hösten är önskvärd även inom poolspelet. Tanken med nivåanpassad spelform även för de yngre är att på ett bättre sätt anpassa innebandyn till de små lirarnas förutsättningar och utveckling.

”Det viktiga ska inte vara att vinna utan att deltaga”

Västmanlands Innebandyförbund behöver föreningars hjälp till att arrangera Poolspelet på ett sådant sätt att spelare/ledare och föräldrar trivs.

”VIBF’s mål är så många som möjligt testar på att spela innebandy så länge som möjligt.”

•IBIS (alla spelare + ledare måste läggas in i IBIS).
•Alla kontaktuppgifter på ledare ska finnas på hemsidan.
•VIBF vill att det utses en poolspelsansvarig för varje åldersgrupp/klass.
•Meddela när ni har era poolspel.
•Föreningsdomaransvarig skall finnas i varje förening.
•Nivåanpassade spelgrupper.
•Poolspelet är tänkt att vara inkörsporten till våra ordinarie seriespel.
•Mindre målburar är ett krav.
•4 mot 4, 3 mot 3.