Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Värvningsavtal - Västmanland

Här hittar ni vårt värvningsavtal som våra föreningar beslutade om på årsmötet.


Syftet med Värvningsavtal är att hårdare binda fast en struktur om värvnings- och sedermera övergångsförfarandet. Grunden kvarstår dock att man på ett just sätt skall hantera värvning och sedan övergång enligt gällande direktiv, i god dialog och anda.
  
     
Vid värvningar över distriktsgränser så gäller det avtal som är gällande vid lämnande förenings (moderförening) Förbund.
 
 
Det åligger den värvande föreningen att söka information och kunskap om vilka gällande avtal som gäller i annat distrikt. Information om värvningsrutin för distriktet ska ges på Västmanlands Innebandyförbundets hemsida. Avsikt och mening med avtalet är att man inte ska söndra lag eller förening i att man avsiktligt åsamkar skada i annan förening som får till följd att lag eller förening tvingas avsluta sin verksamhet. Avtalet får då som påföljd att öka konkurrensen och därmed höja kvalitet och mångfald inom innebandyverksamheten.


Här nedan ser ni en lista på ansvarig hos varje förening.

Värvningsansvarig:

Förening: Namn: Mobil eller mail:
     
     
     
     
     

   

Värvningsavtal - Västmanland