Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

TK:s beslut gällande slutspelet i H2 och uppflyttning till H1

Tävlingskommittén har i dag tagit följande beslut gällande det påbörjade slutspelet i H2 samt uppflyttning till H1:

Beslut 1:
Slutspelet som påbörjats i H2 ogiltigförklaras och matcherna stryks.

Beslut 2:
Grundserietabellen för H2 skall ligga till grund för uppflyttning. 
Detta innebär att Örebro FBC går upp Division 1 då VIBF/ÖLIBF har en plats till H1.

Detta beslut har skickats per mail till berörda lag (23/3 kl.14.16)  

 

short_text    Skrivet av Roger Collin 23 mars 2020