Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

TÄVLINGSINFORMATION 2020 - Viktig info!

Ny rutin för matchprotokoll:

Från och med 1 Januari-2020 så skall HEMMALAGET ansvara för att spara matchprotokollen efter match. Detta gäller ALLA serier. Matchprotokollen skall sparas fram till 30/4 innevarande säsong och dessa skall, vid uppmaning från administrerande förbund skickas in via post eller e-post.
Detta kan ske vid tex. en licenskontroll eller inkommen protest/skrivelse.

Matchkallelse:  

Från och med 1 Januari-2020 så skall HEMMALAGET alltid skicka ut en matchkallelse till motståndarlaget och domarna via IBIS. Detta gäller ALLA serier (ej poolspel eller serier med föreningsdomare). 
I serier med föreningsdomare på uppdraget så bör hemmalagets ledare stämma av med föreningsdomaransvarig i föreningen att det finns domare tillsatt.
 
Motståndarna samt domare svarar på kallelsen till hemmalaget för att säkerställa att all information kommit fram. Manual för detta finns i IBIS-länk nedan.

 

Resultat och händelserapportering

Vi påminner samtliga lag att alltid rapportera in resultat/händelser inom de fastställda rutinerna som finns i seriekraven för respektive klass, seriekraven når ni via länk nedan.
Även i de klasser som ej har resultat/tabell skall matchresultatet läggas in i IBIS.
Detta är för att tävlingsansvarig skall få ett bra underlag inför kommande säsongs seriestruktur.

 

Seriekrav:
https://www.innebandy.se/vastmanland/tavling/seriekrav-sasongen-2019-2020/

 

IBIS manualer:

Förening: https://www.innebandy.se/om-svensk-innebandy/it/ibis-forening/

 

short_text    Skrivet av Roger Collin 7 januari 2020