Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Licenskontroll i Västmanland & Örebro Län

Hej

Vi vill påminna föreningar/ledare om att ALLA spelare som spelar innebandy (serier/poolspel) skall vara licenserade i IBIS. Det är viktigt av två anledningar.
 
1. Spelarna är försäkrade via Folksam
2. Antalet licenserade spelare ligger till grund för hur stort SDF-Bidrag man får från Svenska Innebandyförbundet.

Här finner ni information om hur ni licenserar spelare i IBIS:
https://www.innebandy.se/media/4228/registrera-och-betala-licenser.pdf

   
Vi kommer att göra en licenskontroll i början av januari så vänligen kolla upp om ni saknar licens på några spelare.
  

Önskar er alla en trevlig jul och ett gott nytt år

  
Med Vänliga Hälsningar
Roger Collin
Tävlingschef
VIBF/ÖLIBF
Mobil: 070-732 08 15
www.innebandy.se/vastmanland
www.innebandy.se/orebro
https://www.facebook.com/vastmanlands.ibf
https://www.facebook.com/orebrolanIBF

 

short_text    Skrivet av Stefan Karlsson 19 december 2019