Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Inbjudan till extra Årsmöte & Ordförandeträff

Västmanlands innebandyförbund bjuder in till Ordförandeträff & Extra Årsmöte
 
Er förening kallas härmed till extra årsmöte för VIBF torsdag den 5 mars 2020
Årsmötet börjar kl 18:30
Plats Bombardier Arena i Västerås
Fullmaktsregistrering från kl 18.00

VIBF bjuder på enklare förtäring mellan kl 18.00 – 18.30

8. Behandling av stadgeändringar på förslag av VIBF’s styrelse.
8.1 Ändring av tidpunkt för VIBF årsmöte enligt paragraf 10§ i stadgarna
8.2 Ändring av tidpunkt för inlämnad av motion/ärende till årsmötet enligt paragraf 13§

-------------
Er förening kallas härmed till Ordförandekonferens torsdag den 5 mars 2020
Mötet börjar ca kl 19:00 (Direkt efter avslutat extra årsmöte)
 
Plats Bombardier Arena i Västerås
 
Mötets öppnande.
- Distriktslagsverksamheten Framtid
- Begränsat Registerutdrag- Har Föreningar kommit igång.
- Övriga Frågor
- Mötets avslutande.
 

Anmälan sker till VIBF kansli via mail: stefan.karlsson@innebandy.se
   
-=Kallelse extra årsmöte=-
  
-=Bilaga extra årsmöte=-
 
-=Fullmakt=-
 
-=Inbjudan Ordförandeträff=-
  


Anmälda till extra Årsmöte/Ordförandeträff:

Stefan Karlsson MIBF
Richard Lind Skogsgymnastikens IBS
Mikela Wallin Skiljebo SK
Henrik Haraldsson Surahammars IBF
Suzanne Ericsson Rönnby IBK Ung
Rönnby SK


  

short_text    Skrivet av Stefan Karlsson 7 veckor sedan