Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Beslut från VIBF:s årsmöte 5 september

 

Vid årsmöte valdes Lars Svensson, Västerås som ny ordförande för Västmanlands Innebandyförbund.
Som ledamöter på 2 år invaldes Hans Eriksson, Mikael Eriksson, Kenneth Söderberg.
På fyllnadsval 1 år valdes Anders Ljung.
(Följande ledamöter har 1 år kvar Ann-Sofie Johansson, Magnus Domberg)
 
Som suppleanter invaldes på 1 år Kattis Stenholt och Gerry Törnkvist.
 
Till valberedningen omvaldes Jürgen Michael som ordförande och som ledamöter omvaldes Hasse Jonsson och Stefan Andersson.
  
I samband med årsmötet delar Västmanlands Innebandyförbund ut utmärkelsen ”Till András Czitroms minne” till en eldsjäl inom innebandyn i Västmanland.
För säsongen 2018-2019 tilldelades den Pentti Forsström Surahammars IBF.

-= Verksamhetsberättelse & Verksamhetsplan =-

short_text    Skrivet av Stefan Karlsson 9 september 2019