Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Idrottsmedel

Idrottsmedel

Föreningar kan på IdrottOnline, via Svenska Innebandyförbundet, söka medel för insatser som ger långsiktig utveckling för barn- och ungdomsverksamhet. Det går inte att söka medel för ordinarie eller löpande verksamhet som till exempel lägerverksamhet, material som brukas i ordinarie verksamhet eller individuella kostnader så som medlemsavgift. 
 
I år vill Riksidrottsförbundet och Svensk Innebandy lägga fokus på: 
• Att utveckla föreningar och dess verksamhet i syfte att behålla fler barn och ungdomar i den organiserade idrotten. 
• Att fler barn- och ungdomsledare får utbildning som stärker dem i deras uppdrag. 
 
Följande ansökningar är öppna: 

  • Korttidsansökan Föreningsutveckling SDF 2021 (november-januari)  
  • Korttidsansökan Satsningar SDF 2021 (november-januari)  
  • Korttidsansökan Föreningsutveckling IF 2021 (november-januari)  
  • Vår Förening Vill/GU Organisationsledare 2022 (till och med 2022) 
  • Återstartsstöd IF 21/22 (till och med 2022) 
  • Återstartsstöd Utbildning 21/22 (till och med 2022)  

 
Föreningar kan söka följande idrottsmedel utan att det behöver gå genom tillhörande distrikt:

Föreningsutveckling IF 
 
• Paket 1: Kulturen i vår idrottsförening - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en mer välkomnande och respektfull föreningskultur.   
 
• Paket 2: HBTQIA+ och idrott - Stöd, ökad kunskap och kulturförändring för att välkomna och sänka trösklar för HBTQIA+-personer samt ge dem möjligheten att idrotta hela livet. 
 
• Paket 3: Delaktighet - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till delaktighet bland barn och ungdomar i föreningen.   
 
• Paket 4: På samma villkor - Stöd, ökad kunskap, framtagande av rutiner samt erbjuda fler/nya tränings- och tävlingsformer som syftar till en mer jämställd och/eller inkluderande organisation och verksamhet samt utökade möjligheter för nya målgrupper.  
 
Ladda ner dokumentet Projektstöd IF 2021 föreningar för mer information. 
 
Vår Förening Vill/Grundutbildning Organisationsledare 
 
Subvention av koder för Vår förening Vill och Grundutbildning för Organisationsledare. Ladda ner dokumentet Projektstöd IF 2021 föreningar för mer information. 
 
Återstartsstöd IF 21/22 

Läs mer om återstartstödet här.

Återstartsstöd Utbildning 2021 

Läs mer om återstartstödet här.

Ansökan sker via föreningens sida på IdrottOnline Klubb

Alla medlemmar i föreningen som har inloggningsuppgifter till IdrottOnline Klubb kan skapa en ansökan, men det är endast ordförande, kassör eller idrottslyftsansvarig firmatecknare som kan skicka in ansökan. Dessa tre personer måste vara registrerade i medlemsregistret med respektive roll.

Gå en utbildning