Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Föreningsutveckling i Västmanland

Hejsan Innebandyföreningar i Västmanland
Då kör vi igång arbetet med att utveckla och stärka er organisation.

Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt!
För att stärka innebandy i vårt distrikt sjösätter vi nu en satsning, där vi från VIBF stöttar dig och din förening i jobbet med att bli ännu bättre och skapa ännu bättre förutsättningar för dina medlemmar, genom att implementera Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) i alla delar av verksamheten. Under en 12- 36 månaders period har du chansen att få hjälp med att gå igenom hela föreningens verksamhet och identifiera vilka delar som kan utvecklas för att föreningen ska bli ännu mer attraktiv för medlemmarna och kunna tillgodose deras olika behov.

Den 30:e okt 2019 hade vi vårt första möte där ansvarig tjänsteman berättade att han står till ert förfogande och är villig att jobba med er föreningar. På detta första möte hade vi även förmånen att ta del av Ekeby IF´s (Kumla) utvecklingskurva. En representant från Ekeby IF (Magnus Claesson) höll i en bra föreläsning om deras resa som de gjort över några år. Magiskt att höra Magnus C prata och vill ni ta del av deras resa kan ni kontakta Stefan Karlsson på stefan.karlsson@innebandy.se

Närvarande föreningar var följande:
IBK Sala
IBK Köping
IBK Köping Ung
Kungsörs IBK
Skogsgymnastikens IBS
Skälby IBK
Tillberga IK
Västerås IBK Ung


Framgångsfaktorer för en innebandyförening är följande:

Tydlig organisation

 • Varför och för vem finns vi till?​
 • Vart siktar vi och vad ska vi fokusera på?​
 • Vad ska vi uppnå och hur ska vi göra det?​
 • Vision, måldokument, beslutstablåer, värdegrunder ​

Tydliga roller​

God ekonomi​

Förankring i alla led​


Vi kommer att jobba med Nuläge & Nyläge:

I den första delen – ”Nuläge” – tittar vi på hur det ser ut i er verksamhet. Hur är er organisation idag, vad finns det för utmaningar, vad gör ni idag som är viktigt för föreningen.

 • Antal lag ​
 • Medlemmar i styrelsen​
 • Har ni tydliga roller i styrelsen?
 • Arbetsgrupper, finns det arbetsbeskrivningar ​
 • Ekonomi ​
 • Vad är era styrkor och utmaningar?
 • Koll på stadgar, policydokument
 • Vad mer?​

Under nästa steg – ”Nyläge” - tittar vi på vad ni vill göra med er förening och hur vi kan skapa förutsättningar för hur det ska ske.

 • Vad vill ni i framtiden?
 • Vad behöver ni göra?
 • Vad vill ni göra?
 • Hur ska det se ut i föreningen?
 • Antal lag?
 • Antal medlemmar?
 • Vad är visionen/drömmen?​
 • När det funkar, hur är det då? Vad gör människor? Vad är det som gör att det fungerar
   

Syfte:
Implementera SIU-modellen i föreningarna. Främst hos organisationsledarna, alltså styrelser och kommittéer. Även stötta föreningar i deras utvecklingsarbete.

Arbetssätt: 
Steg 1 - Analysen...
Föreningen anmäler sitt intresse av att bli certifierade. 
Föreningsutvecklaren (Stefan) tar del av föreningens befintliga styrdokument samt fördjupar sina kunskaper kring föreningens verksamhet genom olika aktiviteter innan träffen. 

Steg 2 - Träffen... 
Föreningsutvecklaren träffar styrelsen för att;
- Presentera "Strategi 2025", RF:s strategiarbete
- Implementera SIU-modellen 2.0
- Feedback på Föreningsutvecklarens analys av de inlästa styrdokumenten, mm. 
- Tillsammans bestämmer vi om arbetet ska fortsätta in i "Steg 3 - Processen".
 

Steg 3 - Processen... 
Rekommendationen är att föreningen bjuder in styrelse, kommittéer, ledare och andra viktiga kuggar inom klubben. Föreningen avgör vilka som ska bjudas in till processen. Processen drivs av Föreningsutvecklaren, oftast tillsammans med klubbens kontaktperson hos SISU Idrottsutbildarna. Processen pågår under 1 år för att säkerställa att föreningen följer de uppsatta målen.

Målsättning:
Målsättningen är klar, samtliga utvalda föreningar i Västmanland ska vara certifierade under projekttiden, alltså senast 31 december 2020! 

Kontaktperson:
Stefan Karlsson stefan.karlsson@innebandy.se

Kontaktperson

Vill din förening bli Certifierad eller har du några frågor om arbetet?

Kontakta,
Stefan Karlsson
stefan.karlsson@innebandy.se
070-773 51 56

Certifierade föreningar