Styrelsen och kommittéer

Vår styrelse.

 

Ordförande
Lars Svensson
[E-post] 
Tel: 070 - 207 45 11  
      
Vice Ordförande
Hans Eriksson
[E-post] 

 
Kassör (Suppleant)
Kattis Stenholt
[E-post]
 
   
Ledamot
Mikael Eriksson
[E-post]
Tel: 
   
Ledamot
Ann-Sofie Johansson
[E-post]
Tel: 076 - 569 39 87
  
Ledamot
Anders Ljung
[E-post]
Tel:
     
Ledamot
Magnus Domberg 
[E-post]
Tel:
 
Ledamot
Kenneth Söderberg
[E-post]
Tel: 

(Suppleant)

Gerry Törnkvist
[E-post]