Styrelsen och kommittéer

Vår styrelse

Ordförande
Mikael Jonsson
[E-post]
Tel:  
      
Vice Ordförande
Lars Svensson
[E-post]
Tel: 070 - 207 45 11
 
Kassör
Åsa Ekholm
[E-post]
Tel: 070 - 304 23 47
   
Ledamot
Micke Eriksson
[E-post]
Tel: 
   
Ledamot
AnnSofie Johansson
[E-post]
Tel: 076 - 569 39 87
  
Ledamot
Anders Ljung
[E-post]
Tel:
     
Ledamot
Hans Eriksson
[E-post]
Tel:
 
Ledamot
Magnus Domberg
[E-post]
Tel: 

Ledamot
Gerry Törnkvist
[E-post]
Tel: