Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Video och presentation - Infoträff via TEAMS: Matchvärd och Sekretariat 2021-10-11

Här kan ni ta del av det inspelade digitala informationsmötet (2021-10-11) om "Matchvärd och Sekretariat", samt hämta presentationsmaterialet.

1. Videon* hittar ni här på Youtube - klicka på mig!

* Kolla att videon startar från början, backa annars. Fokus är "Matchvärd och Sekretariat" men lite allmän info lämnas också som inledning, samt öppet för frågor under presentationens gång och "ordet är fritt" mot slutet där deltagarna kunde passa på att fråga om annat än huvudämnena.

2. Presentationen** (PDF) hittar ni här - klicka på mig!

** Alla anmälda deltagare har fått presentationen mejlad.

3. IBIS-manualer (nämns i denna presentation) hittar ni här - klicka på mig!

4. FAQ-sida*** (sida under utveckling) finns här - klicka på mig! 

*** En fråga som kom på mötet är hur man får sina behörigheter i IBIS etc. Det finns mycket färdig info om i denna FAQ!

Generell info:

Denna information skall ses som ett stöd för dom som kan ha nytta av det. Är man van vid matchvärdrollen/sekretariat är innehållet inget revolutionerande. Men dela gärna innehållet till nya ledare, nya lag etc.

Denna info finns nu även publicerad som egen rubrik "Matchvärd/Sekretariat" under "Tävling 2021/22" på hemsidan.

short_text    Publicerat av Per Pålsson 2021-10-12, kl 15:25