Styrelsen 2023/24:

För att mejla till alla i styrelsen samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.styrelsen@innebandy.se

 

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Stina Norström (Sundsvall) stina.norstrom@innebandy.se

Vice ordförande:

Hans Ådahl (Sundsvall) hans.adahl@innebandy.se

Ledamöter:

Fredrik Karlsson (Sundsvall) fredrik.karlsson@innebandy.se

Maria Dahlin (Örnsköldsvik) maria.dahlin@innebandy.se

Karina Hedin (Örnsköldsvik) karina.hedin@innebandy.se

Tommy Wallin (Lugnvik) tommy.wallin@innebandy.se

Marie Lindqvist (Fränsta) marie.lindqvist@innebandy.se

Tävlingskommitén Senior (TK) 2023/24:

För att mejla till alla i tävlingskommittén samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.tavling@innebandy.se

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Hans Ådahl (Alnö) hans.adahl@innebandy.se

Ledamöter:

Björn Arkad (Bollstabruk) bjorn.arkad@innebandy.se

Tommy Häggström (Själevad) tommy.haggstrom@innebandy.se

Susanne Rönnberg (Kvissleby) susanne.ronnberg@innebandy.se

Micke Vågeteg (Njurunda) mikael.vageteg@innebandy.se

Tävlingskommittén Ungdom (UK) 2023/24:

För att mejla till alla i ungdomskommittén samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.ungdom@innebandy.se

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Fredrik Karlsson (Sundsvall) fredrik.karlsson@innebandy.se

Ledamöter:

Henrik Ädel (Sundsvall) henrik.adel@innebandy.se

Fredrik Söderlund (Sundsvall) fredrik.soderlund@innebandy.se

Karina Hedin (Örnsköldsvik) karina.hedin@innebandy.se 

Regionala Domarkommittén (RDK) 2023/24:

RDK är övergripande kommitté i distriktet. RDK kan ta beslut som gäller hela domarverksamheten i Västernorrland, samt är högsta beslutande lokala organ i disciplinärenden gällande distriktets egna domare.

För att mejla till alla i Regionala Domarkommittén samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.rdk@innebandy.se

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Maria Dahlin maria.dahlin@innebandy.se

Ledamöter:

Marie Lindqvist  marie.lindqvist@innebandy.se 
Tommy Wallin    tommyw65@hotmail.se
Markus Helsing  markus.helsing@innebandy.se 
Sofie Gagnfors   sofie.gagnfors@innebandy.se
Peter Palander (adj) peter.palander@innebandy.se 
Urban Henrixon (J/H)

Utbildning- och utvecklingskommittén 2023/24:

Stina Norström (ordf)

Peter Palander (adj)

Miriam Maul

Spelarutveckling 2023/24:

Tony Larsson

Peter Palander (ajd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS