Styrelsen 2022/23:

För att mejla till alla i styrelsen samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.styrelsen@innebandy.se

 

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Stina Norström (Sundsvall) stina.norstrom@innebandy.se

Vice ordförande:

Hans Ådahl (Sundsvall) hans.adahl@innebandy.se

Ledamöter:

Fredrik Karlsson (Sundsvall) fredrik.karlsson@innebandy.se

Maria Dahlin (Örnsköldsvik) maria.dahlin@innebandy.se

Karina Hedin (Örnsköldsvik) karina.hedin@innebandy.se

Tommy Wallin (Lugnvik) tommy.wallin@innebandy.se

Marie Lindqvist (Fränsta) marie.lindqvist@innebandy.se

William Oldenborg (Örnsköldsvik) william.oldenborg@innebandy.se

Tävlingskommitén Senior (TK) 2022/23:

För att mejla till alla i tävlingskommittén samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.tavling@innebandy.se

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Hans Ådahl (Alnö) hans.adahl@innebandy.se

Ledamöter:

Björn Arkad (Bollstabruk) bjorn.arkad@innebandy.se

Tommy Häggström (Själevad) tommy.haggstrom@innebandy.se

Susanne Rönnberg (Kvissleby) susanne.ronnberg@innebandy.se

Micke Vågeteg (Njurunda) mikael.vageteg@innebandy.se

Tävlingskommittén Ungdom (UK) 2022/23:

För att mejla till alla i ungdomskommittén samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.ungdom@innebandy.se

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Fredrik Karlsson (Sundsvall) fredrik.karlsson@innebandy.se

Ledamöter:

Sofie Gagnfors (Bålsta) sofie.gagnfors@innebandy.se

Henrik Ädel (Sundsvall) henrik.adel@innebandy.se

Fredrik Söderlund (Sundsvall) fredrik.soderlund@innebandy.se

Marie Lindqvist (Fränsta) marie.lindqvist@innebandy.se 

Karina Hedin (Örnsköldsvik) karina.hedin@innebandy.se 

Regionala Domarkommittén (RDK) 2022/23:

RDK är övergripande kommitté som står över de lokala domarklubbarna (LDK, se längre ner). RDK kan ta beslut som gäller hela domarverksamheten i Västernorrland, samt är högsta beslutande lokala organ i disciplinärenden gällande distriktets egna domare.

För att mejla till alla i Regionala Domarkommittén samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.rdk@innebandy.se

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Maria Dahlin maria.dahlin@innebandy.se

Ledamöter:

Tomas Lindberg (Sollefteå) tomas.lindberg@innebandy.se

Tommy Wallin (Bollstabruk) tommy.wallin@innebandy.se

Göran Norberg (Örnsköldsvik) goran.norberg@innebandy.se

Kontakt LDK Jämtland (vid samarbetsfrågor):

Urban Larsson (Östersund) urban.larsson@innebandy.se

Lokala Domarkommittén (LDK) Ångermanland 2022/23:

För att mejla till alla i lokala domarkommittén Örnsköldsvik samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.ldkornskoldsvik@innebandy.se

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Maria Dahlin maria.dahlin@innebandy.se

Ledamöter:

Mikael Körning mikael.korning@innebandy.se

Isac Rönkä isac.r@innebandy.se

Matilda Öhlén matilda.ohlen@innebandy.se

Lokala Domarkommittén (LDK) Medelpad 2021/22:

För att mejla till alla i lokala domarkommittén Sundsvall samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.ldksundsvall@innebandy.se

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Markus Helsing markus.helsing@innebandy.se

Ledamöter:

Per Pålsson per.palsson@innebandy.se

Kenny Windahl kenny.windahl@innebandy.se

Josephine Eriksson josephine.eriksson@innebandy.se

Sofie Öman sofie.oman@innebandy.se

Casper Sjödin casper@famsjodin.st

Hallgruppen 2022/23:

Stina Norström

Patrik Callhammar

Helen Hedblom

Patrik Norlander

Stefan Sundquist

Tommy Häggström

Peter Palander 

Marknad:

William Oldenborg

Rasmus Persson

Peter Palander

Utbildning- och utvecklingskommittén 2022/23:

Stina Norström (ordf)

Peter Palander (adj)

Miriam Maul

Spelarutveckling 2022/23:

Andreas Asp

Peter Palander (ajd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS