Domarrelaterade dokument (alla öppnas i nytt fönster).

Arvoden Västernorrland 2023/24 - PDF - klicka här!

Arvoden SIBF 2022-2026 - PDF - klicka här!

Matris - Senior 2023/24 (matchtider etc) - klicka här!

Matris - Ungdom 2023/24 (matchtider etc) - klicka här!

Knatteligans regler - lokalt tillägg (division 7,8 och 9) - klicka här!

Domarlista Medelpad 2022/23 (inklusive Jämtland/Härjedalen) - klicka här!

Domarlista Ångermanland 2022/23 - klicka här!

Domarkvitto Blank - PDF - klicka här!

Domarkvitto Redigerbar - EXCEL - klicka här!

Domarkvittens Arrangörer Sammandrag - PDF - klicka här!

Reseräkning - EXCEL (till VIBF) - klicka här!

Protokoll Domarobservation - WORD (Reserv om IBIS-rapport inte används) - klicka här!

Yo-Yo-test (löptest) ljudfil - klicka på mig!

Regelhandboken 2022-2026 - klicka på mig!

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS