Tränare Med Tavla Och Block.Png

Introduktion:

Svensk Innebandy fortsätter sitt arbete med att vidareutveckla Svensk Innebandys utvecklingsmodell (SIU) för att anpassa utbildningsinnehållet till senaste forskningen. Allt utbildningsmaterial är tillgängligt digitalt via en utbildningsportal (länk nedan). En del material ligger öppet och är kostnadsfritt, medan visst innehåll får du bara ta del av när du går/gått en utbildning.

När du anmäler dig får du en kod till respektive utbildning som du loggar in med i utbildningsportalen.

Utbildningsportalen hittar du här - klicka på mig!

Vilka krav gäller för ledarlicens 2023/2024:

Barn och ungdom 6–16 år:

- Minst en ledare per lag ska ha genomgått Grundutbildningen Barn/Ungdom, och Steg 1 på rätt nivå*, för att delta med lag i seriespel i Västernorrlands Innebandyförbunds regi.

- Ledarlicensen gäller i tre år.

* Med rätt nivå menas den serietillhörighet ditt lag tillhör Division 1–5 = Röd nivå, Division 6–7 = Blå nivå, Division 8–9 = Grön nivå.

Junior- och Senior, 16 år och uppåt:

- Minst en ledare per lag ska ha genomgått Grundutbildningen för Junior och Senior. Steg 1 Svart är en relativt ny utbildning, det är dock inget krav kopplat till Steg 1 Svart denna säsong.

Följande gäller vid anmälan till en kurs:

- Anmälan till respektive utbildning måste ske fyra dagar innan respektive utbildningstillfälle.

- Eventuell avanmälan måste ske fyra dagar innan utbildningstillfället, vid avanmälan senare än fyra dagar faktureras full utbildningsavgift och då kan inte subvention* sökas tillbaka om inte deltagaren varit närvarande. Gäller även vid sjukdom om du inte har läkarintyg.

- Kallelse med information om utbildningen, plats, tid etc. samt kod till utbildningsportalens inloggning får du minst en dag innan utbildningstillfället, oftast ett par dagar innan. 

- Varje utbildning kräver en viss förberedelse, vilket innebär att kursdeltagarna ska läsa in sig/se vissa filmklipp innan utbildningstillfället.

Subventionerad kostnad (projektstöd), och hur du söker:

Denna säsong har SIBF (via RF) tilldelats en form av återstartsbidrag (pga pandemin). Stödpengar för att hjälpa till med kostnader för vissa tränarutbildningar, och till viss del domarutbildningar.

Följande gäller när du söker tillbaka projektstöd för subvention av utbildningarna:

- När föreningen fått en faktura från VIBF, så kan föreningen söka tillbaka projektstöd/subvention för tränarutbildningarna. Subventionen varierar lite beroende på kurs, du kan se subventionerna här - klicka på mig!

- Ansökan av projektstöd/subventionen görs av föreningens projektstödsansvarige/idrottslyftsansvarige via föreningens Idrottonline sida. Du måste ha blivit tilldelad idrottslyftsansvar i föreningen för att kunna göra ansökan. Idrottslyftsansvar delas ut av föreningens Idrottonlineadministratör, oftast ordförande.

- Ansökan måste göras senast 60 dagar efter utbildningstillfället.

- Så här gör du ansökan av subventionerade utbildningar i Idrottonline - klicka på mig!

- Senast den 31 januari kommande år måste du göra en återrapport av ansökan.    


Utbildningarnas upplägg och innehåll:

Gå gärna utbildningarna tillsammans. Utbildningarna bygger på att lära av varandra och att ha mycket diskussion. Bra tillfälle att prata ihop sig i ledarteamet och driva utvecklingen tillsammans. Ingen är fullärd, ta del av varandras kunskap och ny forskning. Ska vi utbilda och utveckla spelare bör vi också utbildas och utvecklas som ledare.

Grundutbildningen (GU) för barn/ungdom:

- GU för barn/ungdom (grön, blå och röd nivå) genomförs en vardagskväll kl. 18–21. Grundutbildningen är det första steget inom Svensk Innebandys tränarutbildningar. Utbildningen ger dig en bra inblick i och förståelse för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell – SIU.

- Viss förberedelse krävs genom inläsning av utbildningsmaterial innan utbildningstillfället. Mer information och kod till inloggning till utbildningsmaterialet fås i samband med kallelsen någon dag eller ett par dagar innan utbildningstillfället.

Steg 1 (Grön, Blå eller Röd nivå):

Steg 1 är en fördjupningsutbildning för barn och ungdomsledare på 9 timmar. Genomförs en helgdag alternativt två vardagskvällar. Utbildningsinnehållet ger en djupare insikt inom de områden som introducerades i GU. Exempelvis lärandemetoder, spelet innebandy, rörelseförståelse och träningsplanering. Utbildningen inleds med teori om ledarskap, spelet innebandy och innebandyfys, och avslutas med praktik i hall.

Utbildningen bedrivs enligt metoden ”varierat lärande” vilket innebär att deltagarna förbereder sig genom inläsning innan utbildningstillfället, träffas på en fysisk träff med teori, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Efter utbildningstillfället ska kursdeltagarna genomföra en reflektionsuppgift. Information om upplägget, och kod till utbildningsportalen, fås i samband med kallelsen.

Grundutbildningen junior och senior:

GU för Junior och Senior genomförs en vardagskväll kl. 18–21. Grundutbildningen är det första steget inom Svensk Innebandys tränarutbildningar. Utbildningen ger dig en bra inblick i och förståelse för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell – SIU.  Viss förberedelse krävs genom inläsning av utbildningsmaterial innan utbildningstillfället.

Mer information och kod till inloggning till utbildningsmaterialet fås i samband med kallelsen ett par dagar innan utbildningstillfället.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS