Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Pandemin - nya restriktioner från 30 april! Viktigt, för födda 2001 och äldre, som tränar inomhus!

OBS Nyheten uppdaterad:

Tyvärr fick vi felaktiga uppgifter tidigare idag om att träningen inomhus (se nedan) gällde alla åldrar, och gick felaktigt ut med den informationen. Det stod motstridiga uppgifter på "Region Västernorrlands" olika sidor. Vid personlig kontakt, med region Västernorrland, fick vi även där motsägelsefull muntlig information.

Nu har vi gått "högst upp" i informationskedjan och "Region Västernorrland" kommer även dom förtydliga på sina utskick/sidor etc. Därför förtydligar vi enligt:

Födda 2002, och yngre, får fortfarande träna inomhus! Ytterligare skärpta restriktioner, specifikt för restriktionen för träning inomhus, gäller för födda 2001 och äldre enligt nedan.

Viktigt gällande inomhusträning:

Restriktionerna i sin helhet, som gäller från fredag 30 april till 23 maj, delas nedan. Men en punkt som påverkar all inomhusträning är:

"Träna inte i grupp (tre personer eller fler) inomhus" 

Detta gäller födda 2001 och äldre, enda undantaget är elitverksamhet.

Restriktionerna i sin helhet:

(Enligt "Region Västernorrlands" utskick idag 29/4).

SKÄRPTA REGIONALA REKOMMENDATIONER:

På grund av den rådande smittspridningen av covid-19 i länet har smittskydd i samråd med Länsstyrelsen Västernorrland beslutat att skärpa de regionala rekommendationerna. Rekommendationerna gäller från och med imorgon 30 april till 23 maj.

I VÄSTERNORRLAND BÖR DU:

- Begränsa dina sociala kontakter

- Du som arbetar i en verksamhet med pågående utbrott bör undvika att vistas i samhället under pågående utbrott

- Träna inte i grupp (tre personer eller fler) inomhus (gäller födda 2001 och äldre).

- Använd munskydd i offentliga inomhusmiljöer & i kollektivtrafiken

- Avstå onödiga resor inom och utanför länet

Här hittar du mer information - klicka på mig!

GLÖM INTE HELLER:

- Stanna hemma om du är sjuk

- Undvik platser där det är risk för trängsel

- Håll avstånd andra

- Tvätta händerna

- Isolera dig om du har symtom

short_text    Publicerat av Per Pålsson 2021-04-29, kl 18:44